NIET DOOR HET BOS

Red Bennebroek van een onleefbare situatie

Duinpolderweg: wat hangt ons boven het hoofd? De leefbaarheid in onze dorpskernen staat op het spel. Onderaan deze homepage kunt u zich opgeven voor de nieuwsbrief. Voor contact mailt u: nietdoorhetbos [at] gmail .com. Stichting Bescherming Erfgoed zet zich in voor ons erfgoed. Wij zijn tegen de aanleg van de Duinpolderweg.  Dit wordt een stroomweg die loopt van de N206 bij de Zilk naar de A4 bij Hoofddorp. Onderzoek heeft aangetoond dat de weg niets oplost, te duur is, zorgt voor ernstige verkeerstoename op noord-zuid wegen door de kernen. Bovendien is deze weg schadelijk voor onze natuur. Bestuurders hebben het over go, no go, we gaan er blind voor! Het voorkeurstracé gaat om de Tiltenberg, langs de Waterleidingduinen, dwars door de waardevolle strandvlakte van Vogelenzang en het bos van de Geestgronden en tenslotte door de Oosteinderpolder in Hillegom, stuk voor stuk belangrijke cultuurhistorische gebieden. Een deskundige formuleert het als volgt: ‘Op basis van de informatie die de onderzoeker ter beschikking had, kan de conclusie getrokken worden dat de realisatie van de Duinpolderweg meer problemen creëert dan het oplost omdat deze stroomweg veel verkeer zal aantrekken die het onderzochte gebied van de Bollenstreek, Haarlemmermeer of Zuid- Kennemerland-Zuid niet als bestemming heeft.’


15nov

De wethouder als ambtenaar

13:05 |

Een interessante brief van wethouder Kruijswijk (GroenLinks) aan raadslid Heukels:

antwoorden MER aan LB 

Op 17 november as wordt de MER vrijgegeven. We zijn benieuwd! Eindelijk dan. Kruijswijk had die al sinds september op z’n bureau liggen. Het zou eens tijd worden! Intussen lezen we in deze brief ook dat de rol van Kruijswijk wordt terug gebracht van wethouder naar ambtenaar. Hij zit dus in die Stuurgroep niet omdat hij stuurt, of omdat hij bestuurder is (lees: wethouder) maar omdat hij de rol vervult van ambtenaar. En dat is meteen een reden om alles maar onder de pet te houden, want wat hij daar in die commissie Stiekem zegt valt onder ‘persoonlijke beleidsopvattingen’. De Stuurtgroep is bovendien gedegradeerd tot ‘klankbordgroep. Het is opvallend, deze wending. Want wat is de reden dat dit zo gebracht wordt? Wij weten het wel. Kruijswijk heeft Bloemendaal weggegeven. Mevrouw Post, hier in beeld naast de wethouder van de Haarlemmermeer (ook alleen maar ambtenaar?) krijgt haar zin. Door maar net te doen alsof ze met elkaar in een klankbordgroep zitten, wordt heel laf de schuld in de schoenen van mevrouw Post geschoven.

Lees meer
09nov

VENOM 2016???

11:14 |

Art 40 RvO MER Duinpolderweg HvB Dit is de link met de nieuwe set vragen die Hart voor Bloemendaal stelde en daarbij de antwoorden van het college van B&W. Nou ja…antwoorden?

De tellingen hebben wij niet in handen, maar zullen we opvragen, zie laatste deel van de brief als pdf hierbij gevoegd.

Als we het centrale antwoord nog eens goed bekijken, dan staat daar:

  1. GS besluiten
  2. Nadat het definitieve MER rapport is overlegd
  3. VENOM 2016 is gebruikt door Royal Haskoning

Dat laatste is een verrassing. Want wij begrijpen van de vragensteller dat niet VENOM 2016 is gebruikt maar 2013. Heeft het college de MER wel gelezen? Of heeft Royal Haskoning een fout gemaakt? Of leest de vragensteller het rapport niet goed? We zullen het voorleggen aan het Haarlems Dagblad die in bezit is van het MER rapport.

Wat ook uit het antwoord blijkt is dat het college enerzijds de oren laat hangen naar de provincie en geheim overlegt en geheim over de MER praat. Anderzijds wordt enige verantwoordelijkheid voor dat overleg ontweken omdat net gedaan wordt alsof het allemaal en alleen bij de provincie ligt. Dat is onzin. Want er is een structuurgroep. Die groep komt niet voor niets bij …

Lees meer
07nov

Fileleed

21:03 |

 Het Haarlems Dagblad doet verslag van het fileleed in Heemstede. Dat er veel doorgaand verkeer is in Heemstede is niet omstreden. Wat we opmaken uit de geluiden die ons bereiken vanuit Heemstede is dat de mensen ervaren, of merken dat het steeds drukker wordt waardoor het meer tijd kost om het dorp uit te komen. Dat was in Heemstede altijd al een kwestie die de gemoederen stevig bezig hield en dat is vandaag niet anders. Maar blijkbaar is sprake van een significante groei en menen raadsleden dat de toestand onhoudbaar aan het worden is. Althans, zo maken we uit de berichtgeving op. Dat willen we graag begrijpen en daarom zullen we ons gaan verdiepen in de metingen en tellingen. Er is op dit moment niets zinnigs over op te merken. Een analyse van de knelpunten, daar begint het mee. Waar loopt het vast en wat is de oorzaak? Om te begrijpen wat er aan de hand is, moeten we ook de cijfers zien over de verkeerstoenames en waar die zich voordoen. Ook willen we weten wat er allemaal in en rondom Haarlem gebeurt aan wegen.

Wat doet Haarlem? Maatregelen die Heemstede treft, zullen direct van invloed zijn op Haarlem. Wat …

Lees meer
06nov

Welk verkeersmodel?

11:33 |

Welk verkeersmodel heeft Royal Haskoning gebruikt in opdracht van de provincie? Dat is belangrijk om te weten. Want als het verkeerde model is gebruikt heeft dat consequenties voor de uitkomst. Hier zijn de nieuwste vragen van een raadslid in de gemeente Bloemendaal. Wat vinden de verkeersdeskundigen hier nu van? Bij het Platform NOG zijn diverse verkeersdeskundigen betrokken. Wij horen ze graag. Het wordt hoog tijd dat we elkaar weer spreken, want er is werk aan de winkel. Foute berekeningen die grote projecten moeten ondersteunen, we hebben het vaker gezien in het verleden. Vandaar ook onze vraag om die MER openbaar te maken. Belangstellenden: wij roepen u op om u te melden bij uw dorpsraden, uw politici, uw gemeenteraad, uw wijkraad om te horen wat de stand van zaken is en hoe het nu verder moet. Platfrom NOG: komt u met uw verklaring over het VENOM verkeersmodel naar buiten aub.

MER-vragen Hart voor Bloemendaal

Lees meer
05nov

Komt u ook? Noteer het vast in de agenda!

19:40 |

In de Heemsteedse courant deze week een aankondiging. Heemstede organiseert een discussieavond in het raad huis op 23 november as om 20.00 uur. Dan komen niet alleen inwoners aan bod, maar ook bestuurders. Daarbij zijn ook bestuurders uit omliggende gemeenten uitgenodigd. Want de wegen raken almaar voller en dat gebeurt vooral als er wegwerkzaamheden zijn. Dat laatste kunnen wij beamen. Heel Hillegom ligt compleet op z’n gat. Alle wegen afgesloten, je komt er nergens meer in en als je eindelijk in Hillegom bent, kom je er niet meer uit. Het stikt er van de gele borden met letters en cijfers en zie er dan nog maar eens uit wijs te worden. We namen dit weekend de proef op de som. Na een gezellig uitstapje in Cruquius Plaza reden we langs de Ringvaart op weg naar de Glipperdreef (het meest zuidelijke stukje van die dreef, vlak tegen Bennebroek aan). Het heeft ons bijna 50 minuten gekost om daar te komen. We zijn er uiteindelijk gekomen door via De Zilk naar de N206 te rijden en toen de Nieuweweg genomen wat een grote vergissing bleek want meerdere mensen dachten hetzelfde als wij en dus was er geen doorkomen meer aan op dat …

Lees meer
Niet door het bos is een initiatief van Stichting Bescherming Erfgoed Zuid - Kennemerland