03feb

PvdA Bloemendaal: verkiezingsprogramma 2014 over verkeer

21:27 |

121028 Onderzoeksrapport Duinpolderweg- versie 1.1.

PvdAverkiezingsprogramma gemeenteraadsverkiezingen 2014

Hierboven, tweede link, publiceren wij de pagina ‘verkeer’ uit het verkiezingsprogramma van de PvdA Bloemendaal. Wat vindt de PvdA in Bloemendaal nu van de Duinpolderweg?

Korte weergave:

  1. De PvdA is niet tegen de Duinpolderweg;
  2. Maar wel wordt gepleit voor een zuidelijker variant;
  3. De weg moet worden ingepast in het landschap
  4. En uiteraard moeten de huidige problemen in Vogelenzang, Bennebroek en Aerdenhout worden weggenomen;
  5. De PvdA is voor het mobiliteitsfonds, omdat door samenwerking in regionaal verband oplossingen worden gevonden. Bovendien kan de Duinpolderweg hierdoor mede gefinancierd worden.

Ons commentaar hierop is als volgt:

Ad 1. Eerder verklaarde de partij voorstander te zijn van het doortrekken van de N207 naar de N206. De PvdA was tegen de Duinpolderweg. Wat blijft van dit standpunt over? Of komt het omdat de PvdA in de provincie samen in een coalitie zit met oa VVD en D66, beide partijen zijn stevig pleitbezorger van de Duinpolderweg?

Ad 2: zuidelijker variant? Wat houdt dat in? Volgens de provincie is de bandbreedte slechts 50 meter. Hoeveel is zuidelijker? Is een meter voldoende? En wat betekent dit voor Hillegom? Dit heeft toch een beetje een NIMBY uitstraling;

Ad 3: dit is een bekend verzoek. Daarin onderscheidt de PvdA zich niet van VVD Bloemendaal of van het CDA. Het lijkt allemaal erg sympathiek, maar wie gaat dat betalen en wat blijft er dan over van het landschap? Waarom noemt de PvdA niet het belang van de Vogelenzangse strandvlakte en van het bos? De PvdA heeft ook ingestemd met de herziene gebiedsvisie van Vogelenzang zuid. Of is het nu zo dat de strandvlakte geofferd mag worden door deze niet uitdrukkelijk te noemen in het verkiezingsprogramma? Veel vragen, weinig antwoorden. En bovendien is de lijn niet consistent;

Ad 4: alle problemen worden gemakshalve maar op een hoopje gegooid. Het is onduidelijk welke problemen moeten worden opgelost en of de oplossing ook de gewenste verlossing brengt of niet? In dit verband willen wij nog eens wijzen op het onderzoek dat de heer M Bunnik heeft gedaan. Zie de eerste link hierboven. Wij verwijzen u naar pagina 11 van het rapport en naar pagina 29 en verder. De Duinpolderweg is geen panacee, maar blijkbaar verwacht de PvdA dat wel, door te eisen dat alle problemen moeten worden opgelost. De provincie intussen werkt rustig door en heeft de doelstelling al weer aangepast. Daar komen we later nog specifiek op terug;

Ad 5: het is bekend dat het mobiliteitsfonds in eerste instantie gebruikt wordt om de Duinpolderweg aan te leggen. Haarlem hoeft hier nog even niet aan mee te betalen, want Haarlem zit krap bij kas, ofwel: Haarlem is blut. Dat is wel raar als je met elkaar een mobiliteitsfonds afspreekt, want nu begint het toch het karakter te krijgen van ontwikkelingssamenwerking. De mobiliteitsvraagstukken in en rond Haarlem behoeven aandacht, maar dan is het toch verstandig dat de PvdA de twee moties die op 31 maart 2011 zijn aangenomen in de raad in Haarlem bestudeert. Want die moties halen wel een streep door de Ring Rond Haarlem.

Tot zover onze analyse van het programma van de PvdA. Jammer dat deze partij geen vaste koers vaart. Een eigen geluid ontbreekt.

Niet door het bos is een initiatief van Stichting Bescherming Erfgoed Zuid - Kennemerland