13jun

Parels, dubbeldorpen, projectontwikkelaars en nog meer

16:42 |

Projectontwikkeling Haarlemmermeer Een klein maar veelzeggend artikel uit het Haarlems Dagblad. Door al dat gedoe over de parels aan de Ringvaart en de zogenaamde ‘dubbeldorpen’, zijn de projectontwikkelaars enthousiast geworden en beginnen zij zich te roeren in de discussie over woningbouw. Zij zien er wel brood in, en dat kun je ze natuurlijk moeilijk kwalijk nemen. Vermoedelijk zijn er al de nodige grondposities ingenomen. Het kan zo maar zijn dat al die gronden in het gebied waar de Duinpolderweg geprojecteerd is, al zijn verkocht en dat de grondbezitters nu kansen zien. Dubbeldorpen betekent voor ontwikkelaars dat ten westen van de Ringvaart ook gebouwd kan worden. Op die manier kunnen Hoofddorp en Bennebroek/Hillegom aan elkaar groeien en krijgt het project Duinpolderweg vanzelf vleugels.  Zo ontstaat een Bollenstad, of steekt Hoofddorp de Ringvaart over. Op 31 mei publiceerden wij echter een artikel uit de krant waarin heel duidelijk staat aangegeven waar de woningbouw gerealiseerd moet worden. In de Oosteinderpolder in Hillegom wordt niet gebouwd. Maar projectontwikkelaars denken daar misschien anders over. Het meest opvallend aan dit artikel is wel dat de VVD wethouder Elzakalai iets zegt over de verkeersdrukte bij de Ringvaart.  Elzakalai noemt de drukte zelfs enorm. (?)

Maar kijkt u zelf eens naar de wat Elzakalai over zijn eigen portefeuille zegt: De samenwerking met diverse partijen in de Metropoolregio Amsterdam is daarbij onmisbaar. Dit geldt ook voor ruimtelijke ordening. …Sport is belangrijk. Met het nieuwe sportcomplex Koning Willem Alexander bieden wij vele sporters een goed en modern onderkomen als het gaat om top- en breedtesport. Maar ook de opening van het honkbalcomplex van de Hoofddorp Pioniers draagt bij Haarlemmermeer als sportgemeente. Net zoals de vele (sport-) evenementen die hier georganiseerd worden. 

Al weer zien wij de invloed (onmisbaar?) van de Metropoolregio Amsterdam. Het sportcomplex is ook al vaak genoemd in combinatie met de Duinpolderweg. Heeft men zich in Hoofddorp soms vertild aan dit megalomane complex of hoe zit dat? Zie ook het overzicht in: Belangen

Niet door het bos is een initiatief van Stichting Bescherming Erfgoed Zuid - Kennemerland