25jun

Hoeveel geld kost dit?

21:31 |

Hier publiceren wij nogmaals diverse stukken. Diverse verzoeken hebben ons bereikt om nogmaals deze stukken te publiceren, mede ivm politieke ontwikkelingen in andere gemeenten:

Pakket NOG Beter

121028 Onderzoeksrapport Duinpolderweg- versie 1.1.

Hebben wij hier met een prestigeproject te maken? Het stapelen van allerlei projecten om op die manier geld los te peuteren bij de minister, lijkt een slimme zet tenzij het feest niet doorgaat. Wij verwijzen naar het verslag van het BBO van 15 oktober 2010 waarvan wij hieronder de relevante passage letterlijk hebben overgenomen:

Mw. Post (prov. NH) gaat in op de positie van de studie t.o.v. het Rijk. Zij stelt dat als er sec gekeken wordt naar de N205-N206 dan is dit een probleem voor gemeenten, Stadsregio en provincies, want de kosten liggen onder de afgesproken MIRT-norm van € 220 Mln. Zij schetst dat om bij het rijk in beeld te komen dit vanuit woningbouw/samenwerkingsagenda kan gebeuren dus samen met N201, N205, N207, aanvullende maatregelen en HOV, hierbij is het risico dat het rijk niet naar de totale som maar naar de delen kijkt en het tijdpad van de Westflank wordt leidend voor N205-N206. Daarnaast kan de connectie met gebiedsontwikkeling betekenen dat het onder de Ruimtelijke portefeuille valt en daar zit minder in. Zij gaat akkoord om een stap verder te doen en te kijken wat ieder kan bijdragen en wat strategisch de beste manier is om dit aan te takken bij het Rijk.’

Voor de gemeenteraden in de grondgebonden gemeenten (Hillegom, Bloemendaal, Noordwijkerhout, Haarlemmermeer) en voor Holland Rijnland is van belang te weten wat de financiele consequenties zijn. Hoeveel geld is er nodig om dit project af te ronden? Wie gaat dat betalen, hoe veel geld is al toegezegd?

Niet door het bos is een initiatief van Stichting Bescherming Erfgoed Zuid - Kennemerland