02nov

Begroting 2015 Bloemendaal en het Mobiliteitsfonds

19:53 |

Op 30 oktober de begrotingsraad in Bloemendaal. Onderdeel 6c is van belang voor de Duinpolderweg, vanaf minuut 192 ev. https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Vergaderingen/Raad/2014/30-oktober/19:00 Opvallend: de nieuwe wethouder De Rooij handelt niet anders dan haar voorgangster, wethouder Schep. Ook mevrouw De Rooij onderwerpt zich volledig aan de Stuurgroep, die zoals wij al lang weten, geregeerd wordt door de vrouw die alles leest, alles weet en alles beslist en zij alleen, mevrouw Post, gedeputeerde van NH. Deze zomer verzocht Hart voor Bloemendaal om het openbaar maken van de verslagen van de Stuurgroep, maar de reactie van wethouder De Rooij was: De meerderheid in de Stuurgroep beslist. Ik kan niks in m’n eentje’. Ook op 30 oktober jl luidt de reactie van de wethouder dat wat er in de Stuurgroep gebeurt, democratisch is. En het geld dat in het Mobiliteitsfonds wordt gestort door Bloemendaal en Heemstede? Dat geld wordt alsnog gebruikt voor de aanleg van de Duinpolderweg. Zie de tekst die hierbij is gevoegd uit 2014.Mobiliteitsfonds2014 Bijzonder aan dit Mobiliteitsfonds is bovendien dat Bloemendaal vasthoudt aan de storting van EUR 100.000 per jaar, terwijl Zandvoort is afgehaakt vanwege het feit dat deze gemeente erg in het rood staat. Eerder stopte Haarlem ook met storten. Haarlemmerliede, de enige gemeente met lef, heeft netjes bedankt voor de eer en geeft de voorkeur aan de eigen verkeersplannen. Hart voor Bloemendaal diende afgelopen donderdagavond een amendement in om er tenminste voor te zorgen dat die EUR 100.000 in de eigen portemonnee zou blijven van de gemeente. Geld dat beter besteed kan worden aan het veiliger maken van eigen wegen, zoals bijv de oversteekplaatsen op de Vogelenzangseweg en de fietspaden op de Meerweg. Maar helaas is het amendement van Hart voor Bloemendaal is verworpen. Alleen Liberaal Bloemendaal steunde het amendement.

Waar blijft Groen Links, de partij die zich vlak voor de verkiezingen opwierp als de redder in nood, door te verklaren tegen de Duinpolderweg te zijn? Deze partij opereert nu uitsluitend onder de vleugels van de VVD en vindt het belangrijker om een wethouder in het college te hebben dan begaan te zijn met de eigen achterban. Alleen Liberaal Bloemendaal houdt de koers vast die voor de verkiezingen dit jaar is ingezet. De tekst van de motie publiceren wij hier: HartvoorBloemendaal-amendement-4-2014 Haarlemmerliede: Haarlemmerliede

Niet door het bos is een initiatief van Stichting Bescherming Erfgoed Zuid - Kennemerland