17apr

Wie zegt wat en waarom? Politieke reacties

18:57 |

Wij hadden beloofd u te zullen berichten over de extra raadsvergadering in Bloemendaal op 11 april jl. Daarvoor verwijzen wij u naar een artikel in het lokale weekblad, zie foto.11 aprilOp de site www.hartvoorbloemendaal.nl ziet u een uitgebreid verslag van deze fractie die de extra raadsvergadering bijeen had laten roepen nav de recente ontwikkelingen rond de Duinpolderweg (commissievergaderingen in N-H en Z-H en de extra raadsvergadering op 5 april in de buurgemeente Hillegom).

Ook zouden wij terugkomen op wat de raadsleden die inspraken in de commissievergadering Mobiliteit in de Staten van N-H te melden hadden op 11 april in Haarlem. De volgende raadsleden spraken in:

  • Raadslid Evers uit Hillegom van de grootste lokale partij BBH. Hij liet weten dat de Duinpolderweg een doodlopend project is en dat de wethouder uit de Stuurgroep zal stappen. Een duidelijk verhaal van Evers namens de complete raad van Hillegom;
  • Raadslid Klaassen van D66 Heemstede sprak in namens de complete gemeenteraad van Heemstede. Ook deze raad is niet enthousiast over de Duinpolderweg en wil vooral geen extra verkeershinder van deze weg;
  • Raadslid Roos van Hart voor Bloemendaal liet zich uit over het geheime genootschap de Stuurgroep. Zij vond het absoluut not done dat er in de Stuurgroep in het geheim vergaderd werd, dat de notulen geheim waren. Dat geheime gedoe moest maar eens afgelopen zijn en wat haar betreft was het beter te stoppen met het project en met die Stuurgroep. Beter om een echt brede Adviesgroep de tijd te geven alles te bespreken en zo te kijken naar gespreide maatregelen;
  • Raadslid Heukels sprak in namens de fractie Liberaal Bloemendaal. Hij vroeg zich af of de belangen van inwoners van Bennebroek en Vogelenzang wel voldoende werden meegenomen. De dorpsraad Zwaanshoek was wel uitgenodigd in de Adviesgroep, maar de dorpsraden van Bennebroek en Vogelenzang niet;

En tenslotte was er ook een wethouder die insprak en dat was wethouder Kruijswijk uit Bloemendaal. Kruijswijk zei dat Bloemendaal vreesde voor meer verkeer door Vogelenzang als de weg zou worden aangelegd. De noordelijke varianten van de Duinpolderweg werden door Bloemendaal afgewezen. Verder zag hij wel iets in het doortrekken van de N207 naar de N206. Daar bracht Kruijswijk opeens een compleet nieuw element in zijn inspraaktekst. Een verrassende wending van de wethouder in deze ronde.

Niet door het bos is een initiatief van Stichting Bescherming Erfgoed Zuid - Kennemerland