11dec

Aan het woord

14:13 |

Aan het woord Jan Knijn, voorzitter van het platform NOG en woonachtig in Vogelenzang. Platform NOG staat voor het samenwerkingsverband Noordelijke Ontsluiting Greenport (NOG zoals de Duinpolderweg eerder nog heette). In dat samenwerkingsverband zijn diverse instellingen/organisaties verenigd alsmede bezorgde streekbewoners. Zij keren zich tegen de aanleg van de Duinpolderweg. Eerder werd door het Platform NOG een alternatief pakket maatregelen aangeboden aan de provincies NH en ZH. Dit pakket heette: pakket ‘NOG Beter’. Hier vindt u het rapport nogmaals. Pakket NOG Beter

Helaas heeft de provincie het pakket NOG Beter niet volledig doorgerekend, terwijl dat wel beloofd was. Dat is niet verbazingwekkend, want burgerparticipatie heeft helaas niet zo veel te betekenen als het om het politieke besluitvormingsproces gaat. Dat is buitengewoon treurig, want het ondermijnt de legitimiteit van onze democratie.De heer Knijn legt de vinger op de zere plek. Hij wijst op het ontbreken van nut en noodzaak. Een goede brief en wat ons betreft zeker een leestip waard.FullSizeRender

Niet door het bos is een initiatief van Stichting Bescherming Erfgoed Zuid - Kennemerland