30mrt

Adviesgroep

12:43 |

Uitnodiging Adviesgroep DPW

Het document komt van de provincie NH. Dit stuk gaat in op de ‘brede maatschappelijke adviesgroep’ die bij elkaar moet komen om over de Duinpolderweg te ‘adviseren’.

Het is duidelijk. De provincie NH, cq het projectteam is op zoek naar draagvlak. Daar moet de adviesgroep voor gaan zorgen. Als er geen draagvlak is, dan zal dat zo nodig moeten worden gekweekt. De provincie NH bepaalt de spelregels waaraan de ‘adviesgroep’ moet voldoen. Wij zijn hierover zeer kritisch. De probleemanalyse, zie ons vorige bericht, is het vertrekpunt. Deze analyse staat dus niet ter discussie. Dat is een valse start. Als de provincie zo eenzijdig de regels voorschrijft, hoe kan er dan nog sprake zijn van het herstel van vertrouwen?

Wij hebben keer op keer gemerkt dat uitkomsten van onderzoeken worden gemanipuleerd. In eerdere bijeenkomsten waarin bewoners werd gevraagd om ‘mee te denken’, zijn onder regie van de projectleider en het team van de provicincie NH in het gebied tussen Hillegom en Bennebroek/Vogelenzang een heleboel strepen gezet. Want in dat gebied, dat een kilometer breed is, zou de Duinpolderweg moeten worden aangelegd. Dat achtervolgt ons tot op de dag van vandaag. Want hoe kun je nu praten over advies of over draagvlak, als je van te voren al het dictaat krijgt: daar, in die smalle strook, daar komt die Duinpolderweg te liggen. Vervolgens zijn de verschillende alternatieven onderzocht. Het pakket NOG Beter is slechts op 1 onderdeel meegenomen in het onderzoek. Niet het volledige pakket is gewogen en dat is niet eerlijk. Er was nl uitdrukkelijk beloofd dat het pakket NOG Beter volledig zou worden doorgerekend. Toen kwamen de verkeerscijfers (tellingen) en daar bleek zonneklaar uit dat de meest noordelijke varianten afvielen omdat de uitslagen van het onderzoek aantoonden dat er niet minder verkeer door de kernen zou rijden na aanleg van de Duinpolderweg, maar juist meer verkeer. In strijd dus met een van de opgaven van de Duinpolderweg. Want, zoals mevrouw Post altijd beweerde: de Duinpolderweg was nodig omdat het verkeer zich door de dorpskernen heen wurmde en dat moest worden verholpen. Wat gebeurde er met de uitkomsten van dat eerdere onderzoek? De twee meest noordelijke varianten kwamen als beste uit de bus ondanks de negatieve uitkomsten die uit het onderzoek bleken!

Wij vrezen dat eenzelfde handelwijze wordt losgelaten op de ‘adviesgroep’ die as vrijdag bij elkaar zal komen. We kijken naar de samenstelling van die groep en de opdracht die is geformuleerd, en we weten al: dit gaat niet goed. Hoe kun je nu uitgaan van de probleemanalyse van Royal Haskoning als die probleemanalyse van een doelredenering uitgaat. Op het moment dat je meedoet als organisatie aan dit overleg dat as vrijdag gepland staat, ben je de klos. Later zal iedereen met de vinger wijzen en zeggen: kijk eens, je bent akkoord gegaan met de probleemanalyse en nu kun je niet meer terug.

Op die manier worden maatschappelijke belangen steeds verder in het nauw gebracht.

Dat is geen fair play.

Niet door het bos is een initiatief van Stichting Bescherming Erfgoed Zuid - Kennemerland