18okt

Antwoord op vragen Hart voor Bloemendaal

17:31 |

Hier vindt u de antwoorden op de vragen van eind september jl van Hart voor Bloemendaal ivm de verkeerstellingen die werden uitgevoerd op de Binnenweg, Meerweg en Bennebroekerlaan. Duinpolderwegantwoordenokt2014

Hart voor Bloemendaal vermoedde dat de tellingen gebruikt zouden worden door de provincie NH om het VENOM verkeersmodel te voeden zodat de verkeerseffecten van de Duinpolderweg konden worden doorgerekend. Uitgerekend in een niet-representatieve periode werd er geteld en daarmee was de kans aanwezig dat het VENOM model op een verkeerde manier werd gevoed. Een soort ‘doelredenering’ om nut en noodzaak van de Duinpolderweg te kunnen aantonen. Uit het antwoord blijkt dat de gemeente Bloemendaal dat ontkent. Het VENOM model wordt gevoed met input uit 2010. Dat wekt de nodige verbazing, want we zijn vier jaar verder en waarom zou je geen recente input gebruiken? Ook apart is dat de gemeente verklaart dat er geteld werd ivm klachten over vrachtwagenverkeer. Het blijkt nu om 6 geregistreerde en 6 niet geregistreerde klachten te gaan in 5 jaar tijd. Niet erg indrukwekkend. Bovendien is er geen inrijverbod voor vrachtwagens op de Meerweg. Waarom wordt er door de gemeente dan gezegd dat er wel een verbod is? Er is nog meer op te merken op de antwoorden. De gemeente verwijst naar bestemmingsverkeer van vrachtwagens. Maar hoe valt dit te verklaren als er geen vrachtwagenverbod geldt? Dat er geteld wordt in een niet representatieve periode, dat wil de gemeente niet aannemen. Want vrachtwagens rijden toch wel, ongeacht de wegwerkzaamheden op de N201, N206, N207. In ieder geval is duidelijk geworden dat het VENOM model niet gevoed wordt met deze tellingen. Maar dat moet natuurlijk nog wel geverifieerd worden. Wij zijn erg benieuwd naar de uitslag.

 

Niet door het bos is een initiatief van Stichting Bescherming Erfgoed Zuid - Kennemerland