08okt

Petitie, belangrijk bericht

19:17 | Reacties uitgeschakeld voor Petitie, belangrijk bericht

https://petities.nl/petitions/geen-duinpolderweg?locale=nl

Oosteinderlaan

Vrijdag 7 oktober ontvingen wij de oproep om de petitie Geen Duinpolderweg te ondertekenen. Georganiseerd door 50PLUS.Bent u tegen de aanleg van de Duinpolderweg, dan vragen wij u deze petitie te tekenen. Het kan van belang zijn voor de besluitvorming a.s. woensdag in de Staten van Zuid-Holland.

Het persbericht van 50PLUS Zuid-Holland met bijbehorende petitie ‘Geen Duinpolderweg’ luidt als volgt:
50PLUS Zuid-Holland faliekant tegen aanleg Duinpolderweg en start petitie
“Natuur en leefbaarheid Bollenstreek mogen niet de dupe worden van expansiedrift stadsregio Amsterdam”
De Statenfractie van 50PLUS Zuid-Holland blijft zich met hand en tand verzetten tégen de komst de Duinpolderweg, een nieuwe verbindingsweg tussen de N206 en de A4. De partij is een petitie gestart tegen de komst van de omstreden weg door de Duin- en Bollenstreek.
“Het kan niet zo zijn wij in de Bollenstreek natuur moeten opofferen, omdat de stadsregio Amsterdam wil groeien”, aldus de 50PLUS Statenlid John Struijlaard, die zich verbaast over de voortrekkersrol van de provincie Noord-Holland. “Het grootste gedeelte van dit infrastructuurproject ligt in Zuid-Holland, dan is het vreemd dat Noord-Holland hier ‘in charge’ is. Nog vreemder is dat de stadsregio Amsterdam alle onderzoeken naar de realisatie van de Duinpolderweg heeft betaald en bovendien een Lees verder

22apr

De gezamenlijke Statenvergadering 20 april

19:20 | Reacties uitgeschakeld voor De gezamenlijke Statenvergadering 20 april

Zandlaan

Hoe is het afgelopen op woensdagavond 20 april? Het Haarlems Dagblad heeft er het nodige over geschreven. Wij publiceren hieronder twee artikelen. Opvallend: de beide koppen beginnen met ‘Meer‘: Meer tijd voor advies en Meer transparantie. Transparantie in dit onderwerp is compleet afwezig. Op de eerste plaats is daar de Stuurgroep waar bestuurders uit de regio voor spek en bonen in zitten. Want mevrouw Post maakt daarin de dienst uit. Zij zegt het zelf: ‘Ik lees alles, ik weet alles en ik beslis alles en ik alleen’. Mevrouw Post heeft zo ongelooflijk veel macht dat ze iedereen haar wil op kan leggen en iedereen luistert braaf. De wethouders hebben de dringende instructie gekregen niet uit de school te klappen wat er wordt besproken in dit geheime genootschap en daar voldoen zij aan want bang zijn is de norm. Stel je voor dat je daar als wethouder niet aan gehoorzaamt. … Ja, wat dan? Wat kan er dan in vredesnaam mis gaan? Er staat geen straf op, er kan zo’n wethouder niets gebeuren. Maar om de een of andere reden zitten ze als rietjes te beven. Nu maar hopen dat de wethouder uit Hillegom doet wat hij zegt: Lees verder

18apr

Een film van Milieudefensie

20:17 | Reacties uitgeschakeld voor Een film van Milieudefensie

Eerder hebben wij u bericht hoe de commissievergadering van de Staten Z-H verliep vorige week.

Hier publiceren wij de link naar de Milieudefensie video van deze vergadering: https://milieudefensie.nl/lokaal/haarlem/nieuws/video-film-md-haarlem-toont-vele-tegenstand-van-grootschalige-duinpolderweg

Een film met een duidelijke boodschap. Prima gedaan Milieudefensie. Wij zijn dik tevreden. En kijk maar eens hoe veel mensen er in de zaal zaten vorige week. Het leeft. Wij zeggen: stop met het project. Geen Duinpolderweg. Lees verder

18apr

Platform NOG schort deelname Adviesgroep op

20:14 | Reacties uitgeschakeld voor Platform NOG schort deelname Adviesgroep op

Het Platform NOG heeft deelname aan de adviesgroep op. Daarover heeft het Platform NOG een duidelijke brief gestuurd aan de gedeputeerde, mevrouw Post. De adviesgroep is niet representatief samengesteld. Daarbij komt dat sprake is van een zeer hoge werkdruk binnen een veel te kort tijdsbestek. Bovendien is van echt overleg en advies geen sprake als er niet over alternatieven gesproken mag worden. Kortom: dit is een schijnvertoning. Als er aan draagvlak gewerkt moet worden, dan moet er ook echt werk van gemaakt worden. De provincie bakt er helemaal niks van, is ons idee. Dit is een schijnvertoning en dan kun je maar beter de eer aan jezelf houden. Op het moment dat de provincie weer van goede wil is en zegt dat er normaal gesproken en overlegd kan worden, dan kan er natuurlijk altijd weer aangeschoven worden. Maar het begint met vertrouwen. En daar ontbreekt het aan. Enorm triest natuurlijk dat de bestuurders het niet zo nauw nemen met de inbreng van betrokken en deskundige burgers en organisaties. PlatformNOG

PlatformNOG

 

Op de foto ziet u enkele betrokken deelnemers aan het Platform NOG tijdens het inspreken in de Staten van Z-H vorige week. Lees verder

17apr

Bolkestein aan het woord in de Commissievergadering 12 april in Bloemendaal

19:36 | Reacties uitgeschakeld voor Bolkestein aan het woord in de Commissievergadering 12 april in Bloemendaal

Bolkestein

 

Op 12 april stond het onderwerp Duinpolderweg ook op de agenda van de commissie grondgebied in Bloemendaal.

Fractievoorzitter van de VVD, Martijn Bolkestein, ging er eens uitgebreid voor zitten. Hij wist meteen te vertellen dat alle raadsleden er hetzelfde ‘in’ stonden. Hij verwees naar een motie over de Duinpolderweg en zei dat de standpunten helder waren/zijn:

 • geen Duinpolderweg vlak langs Bloemendaal
 • niet een weg op Bloemendaals grondgebied
 • als de weg er toch komt, dan moet die worden ingepast in het landschap (verdiepte ligging)
 • de weg moet verkeerssituatie in Bloemendaal verbeteren
 • de weg moet gecombineerd worden met de aanleg van de Mariatunnel

Dit is een motie uit de oude doos. Er is intussen veel gebeurd, maar de Duinpolderweg lijkt meneer Bolkestein geen biet te interesseren, anders had hij zich wel verdiept in de actualiteit. Voor Bolkestein bestaat blijkbaar alleen het hoge en droge Bloemendaal. De polders en bollenvelden zijn de ver van zijn bed show.

Een cursus topografie is ook wel handig. We hebben eerder al moeten constateren tot onze spijt dat VVD-ers geen flauw benul hebben van topografie. Zo ook de inmiddels opgestapte VVD wethouder van Hillegom, Ivo ten Hagen die tot tot ons geluk is opgestapt en is Lees verder

17apr

Wie zegt wat en waarom? Politieke reacties

18:57 | Reacties uitgeschakeld voor Wie zegt wat en waarom? Politieke reacties

Wij hadden beloofd u te zullen berichten over de extra raadsvergadering in Bloemendaal op 11 april jl. Daarvoor verwijzen wij u naar een artikel in het lokale weekblad, zie foto.11 aprilOp de site www.hartvoorbloemendaal.nl ziet u een uitgebreid verslag van deze fractie die de extra raadsvergadering bijeen had laten roepen nav de recente ontwikkelingen rond de Duinpolderweg (commissievergaderingen in N-H en Z-H en de extra raadsvergadering op 5 april in de buurgemeente Hillegom).

Ook zouden wij terugkomen op wat de raadsleden die inspraken in de commissievergadering Mobiliteit in de Staten van N-H te melden hadden op 11 april in Haarlem. De volgende raadsleden spraken in:

 • Raadslid Evers uit Hillegom van de grootste lokale partij BBH. Hij liet weten dat de Duinpolderweg een doodlopend project is en dat de wethouder uit de Stuurgroep zal stappen. Een duidelijk verhaal van Evers namens de complete raad van Hillegom;
 • Raadslid Klaassen van D66 Heemstede sprak in namens de complete gemeenteraad van Heemstede. Ook deze raad is niet enthousiast over de Duinpolderweg en wil vooral geen extra verkeershinder van deze weg;
 • Raadslid Roos van Hart voor Bloemendaal liet zich uit over het geheime genootschap de Stuurgroep. Zij vond het absoluut not done dat er in
Lees verder
11apr

Meer nieuws volgt morgen

20:11 | Reacties uitgeschakeld voor Meer nieuws volgt morgen

Morgen zullen wij u berichten over:

 • hoe de extra raadsvergadering is verlopen in Bloemendaal op 11 april;Duinpolderweg Nee
 • wat de divere raadsleden in de Staten van N-H hebben verklaard. Er spraken ook raadsleden in uit verschillende gemeenten;
 • wat de wethouder van Bloemendaal over de Probleemanalyse meldde en de tussenstap;

En wij wijzen u ook op de agenda morgenavond in Bloemendaal, commissie grondgebied. Daar staat de Duinpolderweg weer (!) op de agenda. Het onderwerp is geagendeerd door diverse fracties en wij zouden u willen aanraden de bandopname te bekijken of daar bij de cie vergadering aanwezig te zijn. Start: 20.00 uur in het gemeentehuis in Bloemendaal.

Verder zullen wij contact opnemen met Elof Nieuwenhuis over de versie 2.0 van Pakket NOG Beter.

Let u ook op: op 20 april vergaderen de Staten van NH en ZH gezamenlijk. Dat is nog niet eerder voorgekomen in de geschiedenis! Lees verder

11apr

De Statencommissie Mobiliteit 11 april in Haarlem

20:06 | Reacties uitgeschakeld voor De Statencommissie Mobiliteit 11 april in Haarlem

Provinciehuis

De commissievergadering verliep zeer constructief vanmiddag in het mooie provinciehuis in Haarlem. Het was een prachtige dag. De zon scheen volop en iedereen leek er zin in te hebben. Er waren veel insprekers en ze hadden zich terdege voorbereid. Wij vinden dat een knappe prestatie. De Statenleden toonden oprecht belangstelling zoals je dat ook mag verwachten in een democratie. In grote lijnen is de conclusie als volgt:

 • de meerderheid van de Statenleden zien geen nut en noodzaak aangetoond met de Probleemanalyse. Heel fel tegen de Duinpolderweg keerden zich Partij voor de Dieren en GroenLinks. Deze partijen willen geen extra asfalt. Dat is hun uitgangspunt. Wij zijn deze partijen uiteraard dankbaar dat zij oog hebben voor de schoonheid van dit gebied en pal staan voor natuur en milieu! Dan waren de partijen 50Plus, SGP/ChristenUnie/PVV/SP ook zeer kritisch, maar dan op een andere manier. Zij uitten hun terechte zakelijke twijfels over de berekeningen en het verkeersmodel, de Probleemanalyse (verkeerde groeimodel gebruikt door Royal Haskoning), en stelden zich de vraag of een stroomweg wel een oplossing vormde voor de vele knelpunten in het studiegebied. De SP noemde nog het verschil tussen echte verkeersdrukte en ‘ervaren’ verkeersdruk;
 • Wij voegen hier zelf nog aan de
Lees verder
10apr

Wat staat er op het programma morgen? Komt u luisteren?

19:14 | Reacties uitgeschakeld voor Wat staat er op het programma morgen? Komt u luisteren?

 

Kiezen voorbij

 

Het laatste nieuws voor morgen:

 • om 8.30 start de extra raadsvergadering in Bloemendaal. De vergadering wordt als het goed is opgenomen en dat kunt u dit thuis volgen via de band. De motie van Hart voor Bloemendaal en Liberaal Bloemendaal met de inspreektekst kunt u vinden op www.gemeenteraad.bloemendaal.nl Wij zijn benieuwd of de wethouder bereid is zijn inspreektekst aan te scherpen. Met aanscherpen bedoelen wij: scherper op de inhoud. Het is absoluut onvoldoende om een paar komma’s en punten te verplaatsen. GroenLinks zou ook veel meer van zich moeten laten horen in de raad over het onderwerp en wij zijn dan ook echt teleurgesteld in deze partij. Bloemendaal is een VVD gemeente, dat is bekend maar dat betekent nog niet dat de VVD in alles kritiekloos gevolgd moet worden. Wij zeggen: neem een voorbeeld aan GroenLinks in andere gemeenten en de GroenLinks fractie in de Staten van Z-H vorige week die ook een zeer kritische houding aannamen tegenover de VVD gedeputeerde.
 • Dan is er vervolgens om 13.15 uur een commissievergadering in Haarlem. De link vindt u hieronder met de stukken die bij deze vergadering horen. Het betreft commissie Mobiliteit. Er hebben zich 21 insprekers gemeld. De vergadering in
Lees verder
09apr

De laatste ontwikkelingen, een overzicht

19:39 | Reacties uitgeschakeld voor De laatste ontwikkelingen, een overzicht

Hieronder laten wij zien wat de diverse gemeenten, fracties vinden van de Duinpolderweg. Een kort overzicht en enige artikelen uit het HD over: Heemstede, Bloemendaal, Hillegom, Provinciale Staten van Zuid-Holland, de SP fractie van Zuid-Holland. Over de SP willen wij iets zeggen. Deze partij maakt in Z-H deel uit van het college. Wij zijn buitengewoon verheugd over het bericht dat op de site van de SP van Z-H staat. De SP ziet veel in het alternatief NOG Beter. Terecht maakt de SP zich zorgen over de koppeling die de gedeputeerde in N-H wil maken tussen de Duinpolderweg en het HOV project in Z-H. Meer hierover leest u als u op de link klikt die naar de SP site verwijst.

https://zuid-holland.sp.nl/nieuws/2016/04/sp-blijft-kritisch-over-aanleg-duinpolderweg

Hier plaatsen wij ook een vragenbrief van de fractie Hart voor Bloemendaal, zie link hierna. Dit betreft vragen aan wethouder Kruijswijk in Bloemendaal omdat hij heeft gezegd dat het niet mogelijk is om uit de Stuurgroep te stappen. Hij verklaart dat Bloemendaal in dat geval voor de kosten opdraait. Wat dat precies betekent, hoeveel kosten dat zijn, dat is niet duidelijk.

Vragen aan wethouder Kruijswijk dd 8 april 2016

HeemstedeVVD en D66 Hillegom (2) ZH

 

 

 

  Lees verder

Niet door het bos is een initiatief van Stichting Bescherming Erfgoed Zuid - Kennemerland