08apr

Belangen

12:20 |

Belangen

In het bijgevoegde schematisch overzicht kunt u zien wie waar welk belang bij heeft mbt de aanleg van de Duinpolderweg. De wethouder Bezuijen is inmiddels naar elders vertrokken. Cees Loggen vervult nu de functie van wethouder in de Haarlemmermeer en deze man is tevens fractievoorzitter van de VVD bij de provincie NH. Een combinatie die volstrekt ongewenst is, nu hij laat zien dat hij kiest voor de wens van gedeputeerde Post om die weg aan te leggen die volkomen zinloos is. Mevrouw Post heeft overigens voortdurend blijk gegeven van lak te hebben aan de mening van deskundige en betrokken burgers. Haar uitspraak: ‘ ik lees alles, ik weet alles en ik beslis alles en ik alleen’, is zegt alles over het ondemocratische en autoritaire gedrag dat zij tentoonspreidt. Ook het feit dat zij twee burgers uitnodigt van het Platform NOG met een smoes om ze direct na binnenkomst meteen weer de gang op te jagen, getuigt van weinig gevoel voor de burgers. Alsof deze mensen de hele dag op de bank zitten te wachten tot mevrouw ze de deur uit kan zetten. Wij hopen dat dit gedrag bij de volgende verkiezingen subiet wordt afgestraft door de kiezers.

Niet door het bos is een initiatief van Stichting Bescherming Erfgoed Zuid - Kennemerland