14mrt

Bloemendaal en het mobiliteitsfonds

11:14 |

Wij zeggen: stoppen met het mobiliteitsfonds.

Haarlem betaalt niet. Deze gemeente zit krap bij kas. Daarom is aan Haarlem uitstel van betaling verleend. Een belachelijke regeling, want het is juist Haarlem die zo graag een ringweg wil. De VVD Bloemendaal, bij monde van Peter Boeijink, zegt hierover een hartig woordje gesproken te hebben met de VVD in Haarlem. Daarop is door de VVD Haarlem beloofd dat het geld er op termijn toch gaat komen. (?)  Dat moeten we nog zien, want er heerst krapte in Haarlem en blijkbaar staat het mobiliteitsfonds toch onderaan het prioriteitenlijstje. Waarom kan de VVD Haarlem wel zeggen: we betalen niet, terwijl de VVD Bloemendaal daar geen problemen mee heeft? De VVD is de partij die ervoor pleit de regels strikt na te leven. Als je dan met elkaar afspreekt te betalen, waarom neem je dan genoegen met de uitzonderingspositie van Haarlem?

PvdA Bloemendaal is ook voor het mobiliteitsfonds. Regionale samenwerking staat bij de PvdA voorop. Dat het geld dat hierin wordt gestort, als eerste gebruikt wordt voor de Duinpolderweg, dat zit de PvdA niet in de weg. Zie hier een uittreksel uit het verkiezingsprogramma van de PvdA. Jammer dat de PvdA hier zo over denkt. Want binnen dat mobiliteitsfonds ligt de prioriteit inderdaad bij de Duinpolderweg.

PvdAverkiezingsprogramma gemeenteraadsverkiezingen 2014

Niet door het bos is een initiatief van Stichting Bescherming Erfgoed Zuid - Kennemerland