15sep

Stuurgroep ondemocratisch

13:12 |

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Vergaderingen/Commissie-Grondgebied/2014/9-september/20:00

Op 9 september was de vergadering van de commissie grondzaken in Bloemendaal, zie link. Onder punt 6, lijst van toezeggingen, vanaf de 14e minuut, hoort u de wethouder M de Rooij.  Zij heeft nl toegezegd  te zullen vragen de verslagen van het Breed Bestuurlijk Overleg (of de Stuurgroep) openbaar te maken, want dat zijn ze op dit moment niet. De lokale partij ‘Hart voor Bloemendaal’ wil dat dit wel gebeurt. De wethouder RO mevrouw De Rooij verklaart dat zij zelf weliswaar ook vindt dat de verslagen openbaar zouden moeten zijn, maar dat het toch niet lukt omdat de Stuurgroep het niet wil. Zij kan daar in haar eentje ook niets aan veranderen.

Daar schieten we dus helemaal niets mee op. Want zo blijft het achterkamertjespolitiek. De wethouder heeft ongetwijfeld de beste bedoelingen, maar ze zou het niet moeten accepteren. Ze is nog nieuw in de Stuurgroep en moet waarschijnlijk wennen. Maar op deze manier is de Stuurgroep niet te controleren. Dit volkomen ondemocratisch. De gemeenteraden zouden hier niet mee moeten instemmen. De controle moet terug naar de raden. Wij zien weer dat mevrouw Post, VVD-gedeputeerde van NH, aan de touwtjes trekt en goedwillende wethouders onder de tafel kletst. Mevrouw de Rooij kan dat niet laten passeren. Ze krijgt de kans zich te profileren en dat kan ze ook doen. Wij vestigen onze hoop op deze wethouder van Bloemendaal.

Onder punt 8 van de agenda bij de rondvraag gaat het verder over de Duinpolderweg. Dit keer over de verkeerstellingen die worden uitgevoerd en de wethouder van de Haarlemmermeer. Het gaat niet goed op deze manier. Er is te veel ruis op de lijn van de Haarlemmermeer. Dat er nu tellingen worden uitgevoerd vinden wij verdacht. Want inderdaad: aan de N201, de N027 en de N206 wordt gewerkt en dan is het raar om juist nu verkeerstellingen uit te voeren. Al het verkeer wordt gedwongen een andere route te kiezen.

Niet door het bos is een initiatief van Stichting Bescherming Erfgoed Zuid - Kennemerland