17sep

Bouwplannen Lisserbroek: Duinpolderweg is geen oplossing

17:00 |

In het bijgevoegde artikel uit het Haarlems Dagblad van 11 september jl staat dat de Duinpolderweg geen oplossing is voor het doorgaande verkeer. De druk op de brug over de Ringvaart is een knelpunt. Vooral als er straks gebouwd wordt. De woningbouw vindt vooral plaats in Lisserbroek. De dorpsraad stelde al een nieuwe brug voor autoverkeer voor, maar de provincies NH en ZH willen er niet van weten. Merkwaardig is dit wel, want als de verkeersdruk zich daar concentreert, waarom worden de problemen daar dan niet aangepakt met een concrete maatregel? Waarom blijven de provincies dan doorgaan met het project Duinpolderweg? Wij hebben altijd gezegd: kijk eerst waar de knelpunten zijn en probeer die op te lossen, als dat nodig is en als het kan. Bij de Duinpolderweg gebeurt het omgekeerde: de weg is bedacht en vervolgens zijn de problemen er vanzelf bij verzonnen. Heel merkwaardig om op die manier bezig te zijn als overheid. Wij zeggen tegen de dorpsraad: houd vol en ga in gesprek met statenleden. Duinpolderweg-Lisserbroek 001

Niet door het bos is een initiatief van Stichting Bescherming Erfgoed Zuid - Kennemerland