08jan

‘Breaking news’

16:34 |

Van het platform NOG waarin allerlei belangenorganisaties en deskundigen zijn verenigd, hebben wij heel goed nieuws vernomen. Op 7 januari jl hebben diverse mensen ingesproken bij de Staten van Zuid-Holland. U ziet hieronder de link. Als u die aanklikt, en u kiest onderdeel 5c, dan kunt u zelf horen wat er is gezegd door deze insprekers. De gedeputeerde heeft besloten een pauze in te lassen.Eerst moet er duidelijkheid komen over de knelpunten, probleemanalyse, nut en noodzaak. Pas als dat is gebeurd, wordt beoordeeld of een MER procedure moet volgen.  Platform NOG hierover: ‘De leden van PS hebben in eerste termijn unaniem te kennen gegeven aan gedeputeerde Ingrid de Bondt niet in te zullen stemmen met de Geactualiseerde Grensstreekstudie en het voorstel van GS van PNH en PZH om op basis van die studie NOG Beter en het doortrekken van de N207 naar de N206 niet als mogelijke oplossingsrichtingen mee te nemen in de MER studie. Daarop concludeerde de gedeputeerde dat het haar duidelijk was dat het niet zinvol was dit punt terug te laten keren in PS of een volgende commissievergadering, maar dat zij voorstelde een pauze in te lassen. Zij zou GS van PNH daarvan op de hoogte gaan stellen en de bestuurders uit de betrokken gemeenten.

Er zijn vier insprekers.’ Zie link: https://zuid-holland.notubiz.nl/vergadering/154724/statencommissie+Verkeer+en+Milieu+07-01-2015

Het zou natuurlijk het beste zijn als dit project voorgoed van de baan was. Zo ver is het helaas nog niet. Maar dit is wel een hele verbetering ten opzichte van de stand van zaken een jaar geleden. Wij waren niet optimistisch over het proces. Het leek op een trein die voortdenderde, maar wat er nu in de Staten van Zuid-Holland is gebeurd, geeft de burger weer moed. Nu nog de Staten van Noord-Holland. Zie ook de link:

www.noord-holland.nl/web/Actueel/Nieuws/Artikel/Statencommissie-ZuidHolland-wil-tussenstap-Duinpolderweg.htm?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
IMG_0314

 

Niet door het bos is een initiatief van Stichting Bescherming Erfgoed Zuid - Kennemerland