16jun

Breed Bestuurlijk Overleg en de schijndemocratie

14:08 |

Van diverse volgers hebben wij vernomen dat de heer E van Norren, omgevingsmanager Duinpolderweg, heeft bevestigd als volgt:

In de stuurgroep is afgesproken dat verslagen van de vergadering niet worden verzonden aan derden. De reden is dat de verslagen van de stuurgroep bedoeld zijn voor interne en onderlinge beraadslaging

Met stuurgroep wordt verwezen naar het zgn ‘Breed Bestuurlijk Overleg’ ofwel het BBO. De verslagen zijn sinds enige tijd niet meer openbaar. Dit is in strijd met de Wet Openbaarheid van Bestuur. Het is ook ondemocratisch wat hier gebeurt. Om te beginnen kunnen wij als burgers geen stem uitbrengen op het Breed Bestuurlijk Overleg. Wat is het democratisch mandaat van dat BBO? Het antwoord is: er is geen democratisch mandaat.  Hierin schuilt een groot gevaar. Als mevrouw Post verklaart dat alle bestuurders unaniem gekozen hebben voor het meest noordelijke traject van de Duinpolderweg, dan staan de burgers hier met lege handen. Zij kunnen hun bestuurders namelijk niet ter verantwoording roepen. De gemeenteraden kunnen dat wel. De gemeenteraden kunnen tegen hun bestuurders zeggen dat ze uit het BBO moeten stappen. Blijf je namelijk in het BBO zitten, dan beslist mevrouw Post. Want mevrouw Post, VVD gedeputeerde van Noord-Holland heeft  eerder gezegd: ‘ik lees alles, ik weet alles en ik beslis alles en ik alleen’.

Dus waarom zou je als bestuurder uberhaupt nog gaan zitten in een BBO als er toch maar 1 persoon is die alles beslist? Als mevrouw Post toch de baas is, waarom dan nog de schijn ophouden van democratie? En nu we toch bezig zijn: gewoon dat mobiliteitsfonds opheffen, want dan kan de provincie ook alles alleen financieren. Dan hebben ze ons daar ook niet meer voor nodig. Alles in je eentje beslissen, betekent in dat geval ook alles in je eentje betalen.

 

Niet door het bos is een initiatief van Stichting Bescherming Erfgoed Zuid - Kennemerland