13mei

Coalitieakkoord 2014-2018 Bloemendaal

07:06 |

Hier vindt u het onderdeel Mobiliteit uit het coalitieakkoord van Bloemendaal dat gisterenavond werd gepresenteerd door het nieuwe college van VVD, Groen Links en D66. Hoewel dit in de bodem wel hoop biedt voor de toekomst, zijn wij, zoals u van ons gewend bent, toch kritisch.

De doelstellingen van het nieuwe college:

1. minder verkeer door Vogelenzang en Bennebroek. Onze vraag is: hoe wordt dit gerealiseerd en wat is precies de analyse van het probleem om tot de doelstelling te komen en de wijze waarop dit doel dan denkt te worden bereikt. Wij zijn nieuwsgierig. Duidelijk is wel dat die Duinpolderweg alleen maar leidt tot meer verkeer door de kernen ipv minder. Niettemin geeft het interview met de gedeputeerden dat wij eerder deze week publiceerden, een heel andere kijk op deze zaak. De gedeputeerden menen nog altijd dat de weg tot een verbetering leidt in de kernen. Hoe gaat de gemeente deze boodschap overbrengen aan de beide provincies? Het betekent veel werk aan de winkel voor de nieuwe wethouder;

2. geen Duinpolderweg over de Vogelenzangse strandvlakte en niet door het bos van de Geestgronden. Dat is heel goed nieuws. Onze vraag: betekent dit dat de noordelijke voorkeursvariant in de prullenbak belandt maar dat de zgn middenvariant die er vlak langs loopt nog wel aanvaardbaar is? Wat zegt het nieuwe college in Hillegom hierover?  Neemt de VVD, cq het college van Bloemendaal contact op met mevrouw Post, VVD gedeputeerde van de provincie NH om dit kenbaar te maken? Gaat het college mevrouw Post verzoeken alle varianten van de Grensstreekstudie opnieuw aan een onderzoek te onderwerpen en niet alleen die varianten die nu in dat zeer smalle zoekgebied liggen? Wat schieten wij ermee op als de weg net niet door het bos gaat, maar wel op 50 meter afstand daarvan komt te liggen? Het is belangrijk dat de komende vier jaar de bakens verzet worden, anders loopt het alsnog slecht voor ons af. Dat er op dit moment geen geld is voor de aanleg van de weg, neemt onze zorgen niet weg. Want de belangen van de Metropoolregio Amsterdam, Schiphol, de Haarlemmermeer wegen zwaar en de vraag is waar die belangen eindigen. Dat zou wel eens bij ons in de polders van Hillegom en op de Vogelenzangse strandvlakte kunnen zijn met woningbouw als gevolg en het verdwijnen van de bollenteelt in deze regio.

3. De Duinpolderweg is niet langer nodig voor inwoners van Bloemendaal . Dat nut en noodzaak niet kunnen worden aangetoond, stond al vast in 2004. Intussen zijn we weer 10 jaar verder en worden er bakken met geld uitgegeven aan onderzoeken en projectleiders en de hele mikmak daaromheen, terwijl nog altijd niet duidelijk is geworden waarom die weg hier perse moet komen. Gaat Bloemendaal dan nu ook expliciet vragen om te stoppen met dit onzinnige project?

Tot slot nog twee vragen aan het nieuwe college: hoe gaat het college om met het reserveren en bijdragen van gelden aan het Mobiliteitsfonds? Want de Duinpolderweg heeft nog altijd de hoogste prioriteit volgens dat fonds. En heeft Bloemendaal nog iets te zeggen over het geld dat hierin is, cq wordt gestort? Wat blijft over van onze ‘autonomie’ als zelfstandige gemeente als we niets meer over dit geld te zeggen hebben? Ten tweede: wij lezen niets over het pakket NOG Beter, terwijl dat toch echt veel Beter is dan alle plannen die tot nu toe zijn gelanceerd. Jammer dat dit pakket niet wordt genoemd. We zijn benieuwd welke kant het opgaat de komende vier jaar, maar wel moet gezegd worden dat de intenties goed lijken en dat we een hele stap verder zijn dan in 2011 toen iedereen nog riep dat die weg hier moest komen. Dat is toch winst al zijn we er nog lang niet.

 

CoalitieakkoordBloemendaal2014 001

Niet door het bos is een initiatief van Stichting Bescherming Erfgoed Zuid - Kennemerland