10apr

Commissie Grond Bloemendaal: 8 april jl

10:27 |

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Vergaderingen/Commissie-Grondgebied/2014/8-april/20:30

Onder punt 9 van de commissievergadering (Bloemendaal) de rondvraag. Als u de opname wilt bekijken: vanaf minuut 36 worden door Andre Burger van het CDA en vanaf minuut 47 door Marielys Roos van LiberaalBloemendaal vragen gesteld aan de wethouder A Schep over de ‘parels’ aan de Ringvaart. Ziet u hiervoor onze eerdere berichten op deze site. Het is terecht dat hier aandacht voor wordt gevraagd. Onze reactie is dat het misschien niet bestuurlijk onjuist is maar wel moreel en ethisch verwerpelijk. Als wij naar het stuk “pareltjes aan de ringvaart” kijken waarin door wethouder Loggen gewoon klip en klaar gezegd wordt dat de Westflankgelden van de Provincie naar de Duinpolderweg kunnen, zien wij een situatie van belangenverstrengeling opdoemen. Het idee alleen al dat er gesuggereerd wordt dat woningbouw in de Haarlemmermeer rechtstreeks gekoppeld dient te worden aan de Duinpolderweg, geeft duidelijk aan dat sprake is van stapeling van projecten, waar deze stapeling helemaal niet aan de orde is geweest bij de vorming van het fonds Westflankgelden. Bestaat er geen gedragscode voor politici die een dubbelmandaat verbieden en zo niet: dan moet deze gedragscode er wat ons betreft direct komen.

 

Niet door het bos is een initiatief van Stichting Bescherming Erfgoed Zuid - Kennemerland