15mrt

D66 Bloemendaal: het grote belang van de Haarlemmermeer

13:44 |

flyers gedaan062Flyer voorzijde  D66063

 

De nieuwste flyer van D66 Bloemendaal publiceren wij hier. De waarheid over het Duinpolderwegproject is volgens D66 Bloemendaal dat deze weg nodig is voor de Haarlemmermeer. Dat strookt ook precies met wat wethouder Schep van D66 in mei 2011 heeft gezegd in het dorpshuis in Vogelenzang. Het was een druk bezochte en verhitte avond. Mevrouw Schep, wethouder D66 van Bloemendaal, vertelde ons toen dat de Duinpolderweg vooral van belang was/is voor de Haarlemmermeer. De vraag vanuit het publiek was toen: voor wie bent u bezig? Bent u de wethouder van de Haarlemmermeer of van Bloemendaal. De meerderheid van de inwoners van de dorpskernen Vogelenzang en Bennebroek zien de Duinpolderweg niet zitten. En al helemaal niet die zogenaamde voorkeursvariant, die door het bos gaat en vlak langs de twee dorpskernen. Terwijl al bekend was dat het doorgaand verkeer in de kern Bennebroek zou verdubbelen door de aanleg van de Duinpolderweg en wethouder Schep bovendien heel goed wist dat de weg op groot verzet zou stuiten, is zij toch akkoord gegaan met de meest noordelijke voorkeursvariant in februari 2011.

Hoe heeft dat kunnen gebeuren? Zonder ons mandaat? Wij hebben toen vanuit onze Stichting regelmatig contact gezocht met de D66 fractie en gevraagd of ze hun wethouder ajb konden opdragen om terug te gaan naar het Breed Bestuurlijk Overleg (BBO) met de boodschap: dit is voor Bloemendaal onaanvaardbaar. Helaas gaf D66 niet thuis. En nog steeds niet, want leest u deze folder goed, dan ziet u opnieuw dat de belangen van de Haarlemmermeer voorop staan. Het gaat al lang niet meer om ons, maar om woningbouw, het huis van de sport en de aansluiting op de A4. Het is heel jammer dat politiek niet meer gaat over de inhoud, maar over het bereiken van consensus. Politiek en bestuur zouden zich veel meer op de inhoud moeten richten. En in dit specifieke geval is de inhoud heel helder: nut en noodzaak van de nieuwe weg zijn in de afgelope 10 jaar niet aangetoond, terwijl er al wel miljoenen zijn uitgegeven aan onderzoek. Als onderzoekers er na 10 jaar nog niet uit zijn, en eerder onderzoek heeft juist aangetoond dat er geen nut en noodzaak zijn, waarom dan nog doorgaan en nog meer van ons geld verspillen? Is dat D66 NU VOORUIT? 

Als u op 19 maart as gaat stemmen, en dat hopen wij van harte, denkt u dan na over de regio politiek die D66 hier aan het bedrijven is op basis van consensus in een overlegorgaan waarop geen enkele democratische controle mogelijk is. Het failliet van onze democratie.

Niet door het bos is een initiatief van Stichting Bescherming Erfgoed Zuid - Kennemerland