19feb

D66 Bloemendaal

17:44 |

Als u op deze link klikt, kunt u lezen wat D66 Bloemendaal in het verkiezingsprogramma heeft opgenomen over Verkeer. Voor wat betreft de Duinpolderweg zegt D66 Bloemendaal het volgende:

D66verkiezingsprogramma

  1. Nut en noodzaak zijn nog niet aangetoond
  2. Een MER rapportage is nodig
  3. Aan bepaalde voorwaarden moet worden voldaan, nl:
  • Niet door het bos
  • Niet vlak langs de huizen van Bennebroek
  • Minder Noord-Zuid verkeer door de kernen
  • Behoud van de Vogelenzangse strandvlakte
  1. Als nut en noodzaak zijn aangetoond, dan zal de weg ten zuiden van de Tiltenberg moeten komen te liggen.
  2. D66 is voor de Mariatunnel in Haarlem.

Het is goed dat D66 wijst op nut en noodzaak. Dat is de basis. Maar ergens knaagt er toch iets: waarom heeft de eigen wethouder hiermee dan ingestemd in februari 2011? Waarom heeft D66 Bloemendaal in de raad niet aan de rem getrokken? Wij hebben regelmatig vragen hierover gesteld aan D66, maar nooit antwoord gekregen. Want waaruit blijkt dat mevrouw Schep mandaat had om in te stemmen namens de inwoners met de Duinpolderweg? Waarom heeft mevrouw Schep wel ingestemd met een voorkeurstracé dat dwars door het bos loopt? Wat vindt D66 van het pakket NOG Beter?

Niet door het bos is een initiatief van Stichting Bescherming Erfgoed Zuid - Kennemerland