21aug

De feiten: meer of minder verkeer als Duinpolderweg wordt aangelegd

19:41 |

Uit het onderstaande overzicht blijkt hoeveel motorvoertuigen (MTV’s) er reden over de lokale wegen in 2005, hoeveel MTV’s er zullen rijden nadat de Duinpolderweg is aangelegd. De toename (+) of de afname (-) ziet u in de derde kolom.  Deze cijfers zijn afkomstig uit onderzoeksrapporten die de provincie NH zelf heeft laten opstellen. Wij laten dit aan u zien, als tegenwicht tegen het ongenuanceerde promotiefilmpje van de provincie NH, dat nota bene ondersteund wordt door de stuurgroep. In de stuurgroep zitten onze bestuurders, wethouders van de gemeenten. Waarom hebben zij zich niet nadrukkelijk van deze film gedistantieerd?

Los van dit overzicht, merken wij op dat op de Duinpolderweg dagelijks 18.000 tot 30.000 voertuigen zullen rijden. Dat verkeer raast straks vlak langs de kernen Vogelenzang, Bennebroek en Zwaanshoek en de wijken Floriande en het toekomstige Tudorpark in Hoofddorp. Prettig wonen? Wij dachten van niet.

Wegen lokaal Kern in 2005 na aanleg Duinpolderweg
MTV’s MTV’s toename = +afname – –
Herenweg Heemstede 12000 17000 5000
Leidsevaart Heemstede 7000 7000 0
Glipperdreef Heemstede 10000 9000 -1000
Rijksstraatweg Bennebroek 12000 26000 14000
Binnenweg Bennebroek 8500 9000 500
Vogelenzangseweg Vogelenzang 8000 9000 1000
Leidsevaart Vogelenzang 10000 8000 -2000
Haarlemmerstraat Hillegom 15000 21000 6000
Margrietenlaan Hillegom 11000 5000 -6000
Bartenweg Hillegom 16000 13000 -3000
Hoogduinweg de Zilk 6000 9000 3000
Zilkerduinweg de Zilk <1000 5000 5000
Bennebroekerweg Zwaanshoek 11000 6000 -5000
Bennebroekerdijk Zwaanshoek 9000 2500 -6500
Nieuwe Bennebroekerweg Hoofddorp 9000 30000 21000
Totale toename van MTV’s als gevolg van de aanleg van de Duinpolderweg 32000
Niet door het bos is een initiatief van Stichting Bescherming Erfgoed Zuid - Kennemerland