22apr

De gezamenlijke Statenvergadering 20 april

19:20 |

Zandlaan

Hoe is het afgelopen op woensdagavond 20 april? Het Haarlems Dagblad heeft er het nodige over geschreven. Wij publiceren hieronder twee artikelen. Opvallend: de beide koppen beginnen met ‘Meer‘: Meer tijd voor advies en Meer transparantie. Transparantie in dit onderwerp is compleet afwezig. Op de eerste plaats is daar de Stuurgroep waar bestuurders uit de regio voor spek en bonen in zitten. Want mevrouw Post maakt daarin de dienst uit. Zij zegt het zelf: ‘Ik lees alles, ik weet alles en ik beslis alles en ik alleen’. Mevrouw Post heeft zo ongelooflijk veel macht dat ze iedereen haar wil op kan leggen en iedereen luistert braaf. De wethouders hebben de dringende instructie gekregen niet uit de school te klappen wat er wordt besproken in dit geheime genootschap en daar voldoen zij aan want bang zijn is de norm. Stel je voor dat je daar als wethouder niet aan gehoorzaamt. … Ja, wat dan? Wat kan er dan in vredesnaam mis gaan? Er staat geen straf op, er kan zo’n wethouder niets gebeuren. Maar om de een of andere reden zitten ze als rietjes te beven. Nu maar hopen dat de wethouder uit Hillegom doet wat hij zegt: uit de Stuurgroep stappen.

Het moet wel gezegd worden: het wekt ook wel bewondering dat zij de heren en dames van de Stuurgroep zo strak aanstuurt. Maar wij zien liever meer directe democratie. Dan is er nu ook de nep Adviescommissie. Die zou dus breed samengesteld moeten zijn, maar is dat niet. En het valt ons op dat je ook van die Adviesgroep niks te weten komt. Onze Stichting Bescherming Erfgoed zit in het Platform NOG dat gelukkig vorige week de deelname heeft opgeschort. Het kan toch niet zo zijn dat er weer een ‘mondje dicht’ beleid wordt gevoerd en dat de bevolking van niets weet? Nu lijkt het tij een beetje te keren. We krijgen maar liefst 8 weken extra tijd in die Adviesgroep om met een advies te komen. Is dat even geweldig? 8 weken is een enorme hoeveelheid tijd. Onvoorstelbaar ruimhartig is dat van mevrouw Post. Het Projectteam is al jaren bezig. Sinds 2004 wordt er achter de schermen gewerkt aan een onzinnige stroomweg. Dat is bij elkaar al wel 12 jaar! Nou, we vallen op onze knieen van dankbaarheid voor die 8 weken (amper 2 maanden!).

Wat ons verder opvalt is dat er geweldig veel over draagvlak wordt gesproken. Praten over draagvlak is niet hetzelfde als draagvlak hebben. Het is echt niet zo dat je iemand draagvlak kunt aanpraten. Dat moet er zijn of het is er niet. En bij een onzinnige weg moet je niet denken dat je met praten opeens draagvlak gaat vinden. We zijn hier geen paaseieren aan het zoeken.

Maar het gedoe over draavlak is om een andere reden ook verdacht. Want we weten dat mevrouw Post geen enkele waarde hecht aan draagvlak. Behalve voor zover het afgevinkt moet worden, zo van: dat hebben we gecheckt en daar is aan voldaan. Een dingetje in de nieuwe Omgevingswet. Dus eigenlijk 100% ballast maar om het te kunnen afvinken moet je wel dit soort sessies organiseren.

Het volgende wat ons in hoge mate stoort is de ongelooflijke verspilling van geld. Een compleet team dat al jaren bezig is met vergaderen, plannen maken, onderzoeksrapporten schrijven, dure bureau’s inschakelen, waardeloze rapporten, verkeerde berekeningen, afkoopsubsidies om stikstof neer te kunnen laten slaan in kaalgeschraapte duinen zogenaamd om de natuur daar te beschermen, terwijl nog niet eens duidelijk is welk probleem er precies moet worden opgelost. Daarbij komt dat de onderzoekers Royal Haskoning in hun Probleemanalyse uit zijn gegaan van een veel te optimistisch groeiscenario. Dat geeft dus een vertekend beeld en zo kun je alles wel rechtbreien wat krom is. Het is dus een verschrikkelijke poppenkast en het is daarom diep triest dat er niet gewoon radicaal een streep door dit project wordt gezet en wordt gekeken naar maatregelen die lokaal iets doen aan echte knelpunten. Dus aanpakken daar waar het echt nodig is en op een manier dat het ook werkelijk iets oplost. Meer nieuws over hoe het in de Staten van ZH en NH ging, leest u zeer binnenkort. Intussen plaatsen wij hier ook een paar foto’s van de streek. De eerste foto in dit bericht is van de Zandlaan op de grens van Bennebroek en Hillegom. De tweede foto is van de Oosteinderlaan in Hillegom. U ziet het al: een drukte van jewelste van auto’s en vrachtwagens die zich door de smalle straten wurmen en wat een filevorming hier waardoor de Duinpolderweg nodig en nuttig zou zijn. Oosteinderlaanmeer tijd voor adviesmeer transparantie

 

Niet door het bos is een initiatief van Stichting Bescherming Erfgoed Zuid - Kennemerland