12dec

De Hillegom variant

19:27 |

Een bericht uit een streekkrant. Dit keer gaat het over de Stuurgroepvergadering van 2 december jl. De Stuurgroep heeft besloten het alternatief van Hillegom mee te nemen in de voorbereidingen voor de besluitvorming. Dit trekt onze aandacht. Besluitvorming? Hebben wij niet keer op keer te horen gekregen dat de Stuurgroep niets besluit? Daar geloven we dus helemaal niets van. De bestuurders uit de regio zitten samen met de gedeputeerden van de provincies NH en ZH om de tafel en daar zou dan niets besloten worden? Natuurlijk niet: er is al vast besloten om de Hillegomvariant mee te nemen als volwaardig alternatief. Wat vinden wij van dit alternatief? Het enige goede hieraan is dat het bos gespaard blijft en idem de Vogelenzangse strandvlakte. Dat is dan vast in overeenstemming met onze doelstelling. Stichting Bescherming Erfgoed Zuid-Kennemerland zet zich in voor behoud van cultuurhistorie en voor natuurwaarden in de regio Zuid-Kennemerland. Wat ons betreft is het absoluut uitgesloten dat de weg door het bos wordt aangelegd richting de Tiltenberg bij De Zilk. Het is een gebied met een zeer grote cultuurhistorische waarde. Als dat gebied gespaard blijft, dan is dat voor ons een groot pluspunt. Wat niet wegneemt dat wij vinden dat nut en noodzaak eerst moeten worden aangetoond. Definieer eerst het probleem en ga dan pas kijken of er een oplossing is en zo ja, wat de kosten/baten daarvan zijn. Tot nu toe is dat nog niet gebeurd.
Hillegomvariant

Niet door het bos is een initiatief van Stichting Bescherming Erfgoed Zuid - Kennemerland