09apr

De laatste ontwikkelingen, een overzicht

19:39 |

Hieronder laten wij zien wat de diverse gemeenten, fracties vinden van de Duinpolderweg. Een kort overzicht en enige artikelen uit het HD over: Heemstede, Bloemendaal, Hillegom, Provinciale Staten van Zuid-Holland, de SP fractie van Zuid-Holland. Over de SP willen wij iets zeggen. Deze partij maakt in Z-H deel uit van het college. Wij zijn buitengewoon verheugd over het bericht dat op de site van de SP van Z-H staat. De SP ziet veel in het alternatief NOG Beter. Terecht maakt de SP zich zorgen over de koppeling die de gedeputeerde in N-H wil maken tussen de Duinpolderweg en het HOV project in Z-H. Meer hierover leest u als u op de link klikt die naar de SP site verwijst.

https://zuid-holland.sp.nl/nieuws/2016/04/sp-blijft-kritisch-over-aanleg-duinpolderweg

Hier plaatsen wij ook een vragenbrief van de fractie Hart voor Bloemendaal, zie link hierna. Dit betreft vragen aan wethouder Kruijswijk in Bloemendaal omdat hij heeft gezegd dat het niet mogelijk is om uit de Stuurgroep te stappen. Hij verklaart dat Bloemendaal in dat geval voor de kosten opdraait. Wat dat precies betekent, hoeveel kosten dat zijn, dat is niet duidelijk.

Vragen aan wethouder Kruijswijk dd 8 april 2016

HeemstedeVVD en D66 Hillegom (2) ZH

 

 

 

 

Niet door het bos is een initiatief van Stichting Bescherming Erfgoed Zuid - Kennemerland