11apr

De Statencommissie Mobiliteit 11 april in Haarlem

20:06 |

Provinciehuis

De commissievergadering verliep zeer constructief vanmiddag in het mooie provinciehuis in Haarlem. Het was een prachtige dag. De zon scheen volop en iedereen leek er zin in te hebben. Er waren veel insprekers en ze hadden zich terdege voorbereid. Wij vinden dat een knappe prestatie. De Statenleden toonden oprecht belangstelling zoals je dat ook mag verwachten in een democratie. In grote lijnen is de conclusie als volgt:

  • de meerderheid van de Statenleden zien geen nut en noodzaak aangetoond met de Probleemanalyse. Heel fel tegen de Duinpolderweg keerden zich Partij voor de Dieren en GroenLinks. Deze partijen willen geen extra asfalt. Dat is hun uitgangspunt. Wij zijn deze partijen uiteraard dankbaar dat zij oog hebben voor de schoonheid van dit gebied en pal staan voor natuur en milieu! Dan waren de partijen 50Plus, SGP/ChristenUnie/PVV/SP ook zeer kritisch, maar dan op een andere manier. Zij uitten hun terechte zakelijke twijfels over de berekeningen en het verkeersmodel, de Probleemanalyse (verkeerde groeimodel gebruikt door Royal Haskoning), en stelden zich de vraag of een stroomweg wel een oplossing vormde voor de vele knelpunten in het studiegebied. De SP noemde nog het verschil tussen echte verkeersdrukte en ‘ervaren’ verkeersdruk;
  • Wij voegen hier zelf nog aan de zakelijke kritiekpunten toe dat het studiegebied niet compleet is. Immers: Teylingen (Sassenheim en Voorhout) en Katwijk met als belangrijke kern Rijnsburg, zijn niet meegenomen door Royal Haskoning. Wij halen hier een passage aan uit de inspreektekst van Elof Nieuwenhuis, de opsteller van het rapport NOG Beter vorige week in de Staten van Z-H. Hij zei toen het volgende: Anderzijds ben ik teleurgesteld over de geografische beperking in de Tussenstap. Omdat de Bouwstenen uit de Bereikbaarheidsstudie Grensstreek (2008) ook maatregelen rond Sassenheim en Rijnsburg bevatten, kan de Probleemanalyse slechts compleet kan zijn, wanneer ook de gemeente Teylingen (kernen Sassenheim en Voorhout) en de gemeente Katwijk (in ieder geval de kern Rijnsburg) bij de Probleemanalyse wordt betrokken. Temeer omdat Teylingen, verkeerskundig, het afvoerputje van de regio is. Saillant detail is dat de Probleemanalyse, op de omslag, slechts Noord-Holland als opdrachtgever vermeldt. Wellicht verklaart dit, waarom de knelpunten in de Zuid-Hollandse gemeenten Teylingen, Noordwijk en Katwijk onderbelicht zijn gebleven?
  • De VVD gelooft onvoorwaardelijk in nut en noodzaak van de noordelijk gelegen Duinpolderweg. Daarmee bedoelen wij alle varianten in de smalle bandbreedte tussen Hillegom en Bennebroek. Het is dus lariekoek om te spreken over 6 varianten als die allemaal als een bord spagetti uitgesmeerd liggen in de polders van Hillegom. Dat de VVD nut en noodzaak onderbouwd ziet in de Probleemanalyse van Royal Haskoning is ronduit beschamend. Royal Haskoning heeft laten zien dat er verkeersknelpunten in de hele streek liggen, met de kanttekening die wij hierboven maakten, en dan kan een noordelijke Duinpolderweg per definitie niet al die knelpunten gaan oplossen. Daarvoor ligt de Duinpolderweg veel te excentrisch;
  • De PvdA, CDA en D66 zijn collegepartijen, maar die toonden toch de moed door hun twijfels te uiten bij de analyse. Ook werd aandacht gevraagd voor HOV en OV en fietspaden. Wij zijn blij dat de PvdA heel duidelijk heeft gezegd: pak de lokale knelpunten aan. Dat duidt op het meenemen in een MER van een gespreide maatregelen variant. De PvdA memoreerde ook dat de verkeersuitkomsten niet kloppen, althans: er worden vraagtekens bij geplaatst door deze partij. D66 zou het liefste alle opties open houden. Terug naar de tekentafel. Herinterpretatie van verkeersgegevens is nodig. Alles mag van deze partij onderzocht worden. Ook het CDA wees op het verkeerde groei scenario.

Hoe reageerde de gedeputeerde op al deze wijze woorden? Wij hebben haar eerste termijn gehoord, en die was watervlug. Wat wij aan haar verhaal hebben overgehouden is dat zij alles wel wil ‘BeMERren’. Ja, dat is een nieuw werkwoord. De MER is de Milieu Effect Rapportage. Mevrouw Post ziet het blijkbaar zitten om alles zo in die MER te gooien, maar dat is een heilloze weg. Je zult toch eerst met elkaar eens moeten worden of nut en noodzaak nu voldoende vaststaan en dan pas weer een volgende stap. Zij denkt ook: ik ga gewoon de volgende fase in, wie dan leeft, wie dan zorgt.

Maar zo werkt het niet. De SGP zei het heel treffend als volgt: de VVD leeft in een omgekeerde wereld en de VVD gedeputeerde heeft alle kansen gehad om nut en noodzaak te bewijzen en het staat nog steeds niet vast. Het onderzoek is matig, de cijfers zijn niet eenduidig, de Duinpolderweg is geen oplossing. Ga aan de slag met gespreide maatregelen. Trek de stekker uit het Duinpolderwegproject. Dit was zeer tegen het zere been van het aanwezige VVD Statenlid.

Wij zeggen heel duidelijk: neem het pakket NOG Beter mee. Er komt binnnekort versie 2.0. Dit is een update van de versie uit 2011. De versie 2.0 is actueel omdat hierin de laatste ontwikkelingen rond woningbouw zijn meegenomen, dwz de laatste inzichten en de dubbeldorpen langs de Ringvaart.

Hoe dan ook zijn wij zeer tevreden over de hele gang van zaken en wij hopen echt dat de Statenleden voet bij stuk houden en zich niet laten afleiden door de zeer geroutineerde spreekwijze van mevrouw Post die als geen ander weet hoe ze zaken moet verkopen. Dat moeten wij haar nageven. Ze kan kletsen als geen ander.

 

 

Niet door het bos is een initiatief van Stichting Bescherming Erfgoed Zuid - Kennemerland