04apr

Dubbelmandaat: kan dat?

16:10 |

Wij vinden dat het volstrekt ongewenst is dat iemand zowel gemeenteraadslid is als statenlid. Het zou niet mogelijk moeten zijn om beide functies uit te oefenen. Gemeentelijke belangen zijn soms strijdig met provinciale belangen. Beleid hoeft niet hetzelfde te zijn op gemeentelijk niveau en provinciaal niveau. Zorg er voor dat een volksvertegenwoordiger nooit twee petten op heeft. In de praktijk komt dit voor, maar het is hoog tijd om hier verandering in te brengen. Partijen zouden hierop moeten toezien door dit als voorwaarde te stellen. Je moet kiezen: ofwel je bent gemeenteraadslid, ofwel je bent statenlid. Hoewel sommige volksvertegenwoordigers zeggen dat het ook reuze praktisch kan zijn om die twee petten op te hebben, zien wij vooral risico’s. Dit risico dient zich al direct aan bij de Duinpolderweg. Zie hierover het voorgaande bericht op deze site.

Niet door het bos is een initiatief van Stichting Bescherming Erfgoed Zuid - Kennemerland