04apr

Duinpolderweg een voorwaarde voor Haarlemmermeer

13:09 |

http://www.haarlemmermeer.nl/InforMeer_online/Opvolging_voor_Westflankproject

Als u op deze link klikt, dan leest u wat de gemeente Haarlemmermeer vindt van de Duinpolderweg. Wethouder Cees Loggen is tevens fractievoorzitter van de VVD van de provincie NH en is een partijgenoot van E Post, gedeputeerde van NH. Die combinatie van functies wekt de schijn van belangenverstrengeling. Mag dat zo maar? Post en Loggen werken uitstekend samen en dat is goed te merken. Ze vinden allebei dat de Duinpolderweg nodig is om de dorpen leefbaarder te maken. Leefbaarder? Uit eigen onderzoek blijkt dat het niet leefbaarder wordt. Het verkeer door de kernen neemt juist toe door de aanleg van de Duinpolderweg. Loggen heeft het ook over de wisselwerking tussen dorpen (parels aan de Ringvaart) aan weerszijden van de Ringvaart. Een oppepper door gezamenlijk gebruik van voorzieningen. Bedoelt hij het Huis van de Sport? Daar moeten we straks massaal gaan sporten blijkbaar. Volgens Loggen wordt het dan ook leefbaarder in de Haarlemmermeer. Je moet er maar op komen. Geld blijft een probleem en dat is buitengewoon plezierig voor ons. Nu wil het college van de Haarlemmermeer dat probleem oplossen door  geld te halen uit het potje dat door het Rijk gereserveerd is voor het ‘Westflankproject’.

Het Westflankproject. Nog zo’n parel aan de Ringvaart, (sociale) woningbouw onder de 380kV hoogspanningsleiding. Het wordt steeds mooier aan de Ringvaart en het leest als een spannend jongensboek.

Wethouder Cees Loggen (Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit en Luchthavenzaken) zegt namens het college dat met het Uitvoeringsplan Haarlemmermeer-West de regie volledig bij de gemeente Haarlemmermeer komt te liggen.

“Aan de hand van dit plan willen we de identiteit van de dubbeldorpen versterken, zodat deze kunnen uitgroeien tot de parels aan de Ringvaart”, verklaart de wethouder de titel. Hij doelt op Lisserbroek-Lisse, Beinsdorp-Hillegom, Zwaanshoek-Bennebroek en Cruquius-Heemstede. “De bestaande wisselwerking tussen onze dorpen en die aan de overkant van de Ringvaart krijgt een oppepper door het gezamenlijk gebruik van voorzieningen. Dat komt de leefbaarheid aan beide zijden van de Ringvaart ten goede.”

De wethouder maakt er ook geen geheim van dat het college met het uitvoeringsplan ook de zogenaamde Nota Ruimte Gelden veilig wil stellen die destijds door het Rijk zijn gereserveerd voor het Westflankproject.

Duinpolderweg: Een deel van dat geld wil het college besteden aan de provinciale Duinpolderweg. “Die moet Haarlemmermeer-West ontsluiten en het verkeer uit de dorpen langs de Ringvaart halen en dus leefbaarder maken” aldus wethouder Cees Loggen. “Wat ons betreft is de Duinpolderweg een voorwaarde voor Haarlemmermeer-West.’’ Voor de Duinpolderweg moet het tracé nog worden vastgesteld en is een zogenaamde MER-procedure nodig. Verder is het project financieel nog niet rond. De zeggenschap over de Nota Ruimte Gelden is volledig naar de provincie Noord-Holland overgegaan. Wethouder Cees Loggen: “In het uitvoeringsplan doet het Haarlemmermeerse concrete voorstellen over de besteding en de verdeling.’’ 

 

Niet door het bos is een initiatief van Stichting Bescherming Erfgoed Zuid - Kennemerland