10feb

Een gedecideerde mevrouw Post

15:39 |

Onlangs heeft Hart voor Bloemendaal vragen gesteld in de raad over de Duinpolderweg. Deze vragen publiceren wij nogmaals hier: hart voor bloemendaal vragen 26 januari 2015

De antwoorden op deze vragen vindt u hier: C02 Collegebrief beantwoording vragenhalfuur raad over Duinpolderweg en Concessie OV 2015027954

De antwoorden zijn onbevredigend. Het VENOM model staat ter discussie. Het rapport van de deskundigen is nog niet bestudeerd. De N207/N206 is afgeserveerd maar het is nog altijd niet duidelijk waarom. Bovendien wordt het amendement van de PvdA genegeerd uit ZH. Hoe zit het met het gebruik van recente verkeerstellingen? Het antwoord luidt: het VENOM model voorspelt de toekomstige ontwikkeling. Maar dat is iets anders dan wat er tijdens de commissievergadering Mobiliteit en Wonen door mevrouw Post is gezegd. Die heeft verklaard dat recente input ook wordt gebruikt. En daarbij is niet alleen over vrachtwagens gesproken. Achter de beantwoording zit een verslag dat gericht is aan de leden van de projectgroep Duinpolderweg. Dit verslag zou zijn opgesteld voor de commissie Mobiliteit en Wonen. Niet onbelangrijk punt in dit verslag: Gedeputeerde Post pareerde de opmerkingen en vragen gedecideerd en zette zaken die niet klopten direct recht. Dat is wel erg kort door de bocht en het getuigt ook van minachting voor de insprekers. Deze mensen zijn betrokken, kennen het gebied op hun duimpje en zijn terzake deskundig. Op geen enkele manier wordt op de inhoud ingegaan. Dat is typisch voor de huidige bestuurscultuur binnen de provincie Noord-Holland: zeer ondemocratisch.

Niet door het bos is een initiatief van Stichting Bescherming Erfgoed Zuid - Kennemerland