10mei

Een schandalige situatie in Zwaanshoek

16:16 |

Hier publiceren wij het bericht dat ons door een belangstellende werd toegezonden uit Zwaanshoek.

Zwaanshoek

Terwijl de provincie beweert dat er geen traject vastligt, mag een inwoonster uit Zwaanshoek geen huis bouwen omdat er mogelijk een Duinpolderweg wordt aangelegd. Intussen beweren veel gemeenten in de regio dat het onzin is dat huizen in waarde verminderen omdat de provincie mogelijk de Duinpolderweg zal aanleggen. Het is wel degelijk zo dat de waarde van de woningen in de kernen Vogelenzang, Bennebroek, Hillegom, de Zilk en Zwaanshoek in waarde achteruit zijn gegaan en nog zullen gaan, zo lang de provincies zich blijven bezig houden met dit onzinnige project. En intussen is de burger die in het zoekgebied woont of in de buurt daarvan, de klos. Volkomen onnodig. Al tien jaar lang zijn ze nu al bij de provincie en de grondgebonden gemeenten bezig met allerlei onderzoeken en nog altijd zijn nut en noodzaak niet aangetoond. Het is de leugen die regeert.

Indien u bezwaar hebt ingediend tegen uw OZB-beschikking, dan raden wij u aan om dit artikel aan te halen en te wijzen op de impact van dit project. Want of het nu wel doorgaat of niet, wij hebben er met z’n allen al jaren last van en dat zal nog wel een tijdje zo doorgaan. Tot de verkiezingen volgend jaar. Want dan kunt u stemmen op een partij die deze onzin niet accepteert en voor uw belang opkomt.

 

Niet door het bos is een initiatief van Stichting Bescherming Erfgoed Zuid - Kennemerland