06dec

Geen eerlijke voorstelling van zaken

18:04 |

eerlijkheidEen interessant artikel in het FD. Hoogleraar mist een open en eerlijke voorstelling van zaken bij grote infrastructurele projecten. Hij zegt ook: zet niet zo maar een streep op de kaart, maar houdt in een vroeg stadium rekening met menselijke factoren en kijk naar wat omwonenden willen. Honderden miljoenen vliegen je om de oren, maar Planners zijn te veel bezig met hun dingetje. Kijk naar het mislukte project Betuweroute.

Dit is ons uit het hart gegrepen, want we zien bij de Duinpolderweg dat ook hier de Planners met hun eigen dingetje bezig zijn en totaal geen oog of oor hebben voor de omgeving of voor de wensen van de bewoners. Het vroegtijdig in beeld brengen van hun wensen is niet gebeurd. Dwz: de bewoners hebben hun best gedaan om die wensen duidelijk te maken, maar intussen gaan de Planners (en daar rekenenen wij ook de wethouders toe en de gedeputeerden in de Stuurgroep) gewoon door en doen zij alsof er niets aan de hand is. Sterker nog: de doelstellingen of opgaven worden tussentijds aangepast om op die manier het project er door te kunnen drukken. Want als uit onderzoek blijkt dat het doorgaande verkeer door de dorpskernen niet vermindert als gevolg van de aanleg van de Duinpolderweg, dan is er zo een andere doelstelling geformuleerd. Blijkbaar heeft onze overheid niets geleerd van de mislukte projecten zoals de Betuweroute.

Niet door het bos is een initiatief van Stichting Bescherming Erfgoed Zuid - Kennemerland