30jul

Geld voor Westflank inzetten voor Duinpolderweg

13:45 |

HD15juli2014 Hier een bericht uit het Haarlems Dagblad van 15 juli jl. De pot met geld die het Rijk zou geven aan de Haarlemmermeer ivm de bouwplannen op de Westflank, blijft beschikbaar. Dit ondanks het feit dat deze bouwplannen niet doorgaan. Wat wij vreemd vinden is dat het geld blijkbaar ook ingezet mag worden voor de Duinpolderweg. Is het waar dat de Haarlemmermeer met dat geld mag doen wat de gemeente wil? Zijn er geen voorwaarden gesteld? Wij  kunnen wij niet geloven dat het Rijk dit zo maar goed vindt. En al helemaal niet omdat deze weg volstrekt onnodig is, al luidt de kop van het artikel anders. De gemeente Haarlemmermeer wilde nl graag een extra aansluiting op de A4 aan de zuidkant, maar die is nu al gerealiseerd. Waarom dan nog een dure Duinpolderweg aanleggen, als de woningbouw toch niet doorgaat? En bovendien: er zijn andere en goedkopere alternatieven dan de Duinpolderweg. Wij zijn benieuwd of het wel klopt wat hier beweerd wordt. Zeker omdat de Duinpolderweg geen enkele prioriteit heeft voor het Rijk.

Niet door het bos is een initiatief van Stichting Bescherming Erfgoed Zuid - Kennemerland