03mrt

Goudappel rapport eind november 2013

17:49 |

Zie: https://hillegom.notudoc.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action=view/id=851857/type=pdf/Busbaan_en_verkeersmaatregelen_bij_NS_station__rapport_Goudappel_Coffeng_aanbevelingen_projecten_stationsomgeving.pdf

Bovenstaand rapport is ons toegezonden door belangstellenden uit Hillegom met daarbij de volgende kanttekening:

Vooral de aanbevelingen in het rapport `Projecten Stationsomgeving Hillegom` als opgesteld door Bureau Goudappel Coffeng in opdracht van de Gemeente Hillegom, m.b.t de (verkeerssituatie) rondom het NS station Hillegom, leek mij ook van belang voor `Niet door het Bos` . Dit gezien de passages in dit rapport ook omtrent de aanleg van de Duinpolderweg als opgetekend in 6.2 (blz 19) van dit rapport; in mijn beleven wordt de aanleg van de Duinpolderweg ( ook ) hier als `uitgemaakte zaak` opgetekend. Dat was opnieuw schrikken.

GoudappelHillegom

 

 

Niet door het bos is een initiatief van Stichting Bescherming Erfgoed Zuid - Kennemerland