15nov

Haarlemmermeer doet aan promotie, Bloemendaal blijft muisstil

16:03 |

http://www.stem.onzewijk.nl/

In de Haarlemmermeer zijn tellingen uitgevoerd net als onlangs in de gemeente Bloemendaal. Hoewel wethouder De Rooij in Bloemendaal bij hoog en bij laag volhoudt dat deze tellingen helemaal niets te maken hebben met de aanleg van de Duinpolderweg en het Venom verkeersmodel, lijkt dit voor de Haarlemmermeer toch wel het geval te zijn. In de Haarlemmermeer is een internetpeiling gedaan onlangs, waarbij gebruik is gemaakt van de recente verkeerstellingen die direct gekoppeld zijn aan de Duinpolderweg. Als u op de link klikt en u gaat naar achtergrondinformatie, dan ziet u daar staan: ‘De gemeente heeft onlangs nieuwe verkeerstellingen laten uitvoeren. In onderstaande drie afbeeldingen is te zien hoeveel auto’s en vrachtauto’s er iedere dag door Zwaanshoek rijden’. Er staat ook: Maar de ideale oplossing is een nieuwe weg die het doorgaande verkeer uit het dorp haalt, zoals de Duinpolderweg.

De recente tellingen zijn uitgevoerd op een moment dat sprake was van grote werkzaamheden aan de N201 en de N207 en ook werd op andere plaatsen in de regio aan wegen gewerkt. De situatie was dus absoluut niet representatief  en toch is de gemeente Haarlemmermeer aan het tellen geslagen om de neuzen allemaal de kant van de Duinpolderweg op te duwen. Want zo moeten de harten van de mensen veroverd worden. Let u goed op de plaatjes. De eerste voorstelling is het verkeersbeeld van voor de aansluiting op de A4 ten zuiden van Hoofddorp, de tweede van daarna. Afbeelding 2 laat zien dat doorgaand verkeer door Zwaanshoek NIET is toegenomen.

De derde afbeelding gaat alleen over de vrachtwagens. Een vergelijking ontbreekt. Waarom? Wat verder opvalt is dat bij de brug over de Ringvaart ‘onbekend’ staat. Bijzonder, want die informatie is bij de gemeente Bloemendaal nu voorhanden en bovendien: op de brug lag ook een kabel die van de Haarlemmeer afkomstig was. Hoezo onbekend? Vraag is ook: welke situatie geeft het derde plaatje weer? Is dit ook afkomstig uit de recente tellingen toen de N201 was opgebroken en sprake was van ernstige verkeershinder en files? Kortom: veel vragen die onbeantwoord blijven, maar wel een tendentieus verhaal ten gunste van de Duinpolderweg. Terwijl de Haarlemmermeer druk op de trom aan het roffelen is, blijft het aan de andere kant van de Ringvaart verdacht stil.

Als laatste kanttekening bij het verhaal uit de Haarlemmermeer: er wordt gezegd dat er maximaal 6000 voertuigen per dag over de weg door Zwaanhoek mogen rijden. Het aantal bedraagt nu 6800. Wij willen echt niet beweren dat de mensen in Zwaanshoek langs de Bennebroekerweg geen last hebben van verkeer. Maar moeten we voor die 800 voertuigen een snelweg langs de dorpskernen aanleggen waar straks 30.000 voertuigen per dag over gaan rijden en waardoor bijzondere natuurgebieden ten westen van de Ringvaart definitief vernietigd zullen worden? Dat lijkt ons geen oplossing maar gerichte destructie.

Niet door het bos is een initiatief van Stichting Bescherming Erfgoed Zuid - Kennemerland