07jul

Hart voor Bloemendaal

17:00 |

Hart voor Bloemendaal is een nieuwe lokale partij in de gemeente. Wij willen u wijzen op de nieuwe website www.hartvoorbloemendaal.nl  Duidelijk is dat deze partij zich sterk verzet tegen de Duinpolderweg. Zie de homepage van de website van Hart voor Bloemendaal. Mocht u deze partij een ‘warm hart toedragen’ en een ‘hart onder de riem willen steken’, dan kunt u zich op deze site aanmelden als lid.

In de gemeente Bloemendaal hebben vrijwel alle partijen zich gekeerd tegen de Duinpolderweg in de verkiezingstijd. Maar ja, zoals dat vaker gaat, is er na de verkiezingen nog maar weinig over van de goede voornemens. Want er is in Bloemendaal een nieuw college gevormd: VVD, D66 en Groen Links. Alleen Groen Links was van meet af aan tegen de Duinpolderweg. De VVD en D66 bleven voorstanders. Het vervelende is bovendien dat in het coalitieprogramma een vrij zwakke passage staat over de Duinpolderweg: ‘ De noodzaak van de Duinpolderweg is nog steeds niet aangetoond. De gemeente zal niet meewerken aan aanleg van deze weg in of nabij het bos of over de strandvlakte ten noorden van het klooster Tiltenberg. De medewerking aan realisatie van de Duinpolderweg wordt niet langer gezien als nodig voor de inwoners van onze gemeente’.

Dat lijkt heel wat, maar wat stelt het nu eigenlijk voor? Want het bos is niet van Bloemendaal maar van Hillegom. Het was veel beter geweest als in het akkoord was opgenomen: wij zijn tegen de aanleg van de Duinpolderweg omdat zelfs na alle onderzoeken die de afgelopen 10 jaar zijn gedaan, nog altijd geen nut en noodzaak zijn aangetoond. Bovendien zal de leefbaarheid in de kernen Bennebroek en Vogelenzang als gevolg van de aanleg van deze weg ernstig onder druk komen te staan. Het pakket NOG Beter wordt wel gesteund.

Maar dat staat er niet. Verder plaatsen wij een vraagteken bij het zinnetje: ‘medewerking wordt niet langer gezien als nodig voor de inwoners van onze gemeente’. Wat betekent dat: niet langer? De wethouder zit nog altijd in het BBO (Breed Bestuurlijk Overleg). Dit overlegorgaan heeft geen enkel mandaat, vergadert in het geheim en democratische controle is niet mogelijk. De Duinpolderweg is inderdaad niet nodig. Nu niet en vroeger ook niet. Of Groen Links opgewassen is tegen de druk van de grote broers VVD en D66, zullen we nog gaan zien.

 

Niet door het bos is een initiatief van Stichting Bescherming Erfgoed Zuid - Kennemerland