12mrt

Hoe was het ook weer: 29 nov 2012?

17:25 |

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Vergaderingen/Raad/2012/29-november/20:00

Hier vindt u de link waar u de raadsvergadering in Bloemendaal van afgelopen donderdag kunt beluisteren. Het gaat om onderdeel 16A Duinpolderweg. Het CDA heeft twee moties ingediend, gesteund door Groen Links en Liberaal Bloemendaal. Wij hebben de moties bestudeerd en steunen deze beide moties van harte. De moties hebben het helaas niet gehaald, wat de schuld is van de VVD. De VVD kwam met een eigen motie, waarin de aanleg van de Duinpolderweg ‘gekoppeld’ wordt aan de Mariatunnel (een lachertje). Het is wel duidelijk dat P Boeijink, fractievoorzitter VVD Bloemendaal, is teruggefloten. Tekenend is ook dat mevrouw Schep, de wethouder, het plotseling gloeiend eens is met P Boejink. Die twee hebben elkaar net op tijd gevonden. Wat maar weer aangeeft dat er achter de schermen druk overleg is geweest. Wethouder Schep verklaart ook dat Bloemendaal geen stelling kan nemen, omdat anders andere gemeenten, zoals Hillegom, Noordwijkerhout en de Haarlemmermeer, dat ook zullen doen. En, zo zegt zij, dat heeft nog niemand gedaan.

Dit is in strijd met de waarheid. Dat weet mevrouw Schep ook wel, want eerder hebben wij hierover geschreven en zelfs heeft zij dat nog met ons besproken. De gemeente Hillegom wil de Duinpolderweg zo dicht mogelijk tegen Bennebroek aan plakken = minder hinder voor Hillegom. Haarlemmermeer zegt: wij willen de A4 Zone West ontsluiten, het Huis van de Sport, de Kruisweg ontlasten, de woningbouw etc, en wat ons betreft hoeft die weg niet door naar de N206 maar mag die ook stoppen bij de N208. Als we maar Zwaanshoek kunnen helpen. Zie ook het Haarlems Dagblad deze week. Noordwijkerhout zegt: geen volledige ontsluiting bij de Zilk en geen Bollenstad, dus dan maar een weg met ontsluiting tegen Vogelenzang aan.

Zijn dat geen stellingnames? Volgens het duo Schep/Boeijink niet.

Ook heeft de VVD nu uitgesproken dat de Vogelenzangse strandvlakte weliswaar een bijzonder waardevol gebied is, maar niet zo waardevol dat er geen weg doorheen mag worden aangelegd. De heer Burger (CDA) vraagt aan de heer Boeijink: u verklaart het bos bij Bennebroek een no go area. Geldt dat ook voor de Vogelenzangse strandvlakte?

Antwoord van VVD-leider Boeijink:’ nou, op dit moment niet.

U weet dus in Vogelenzang op welke partij u bij de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar in ieder geval NIET moet stemmen: in ieder geval niet de VVD, want zowel in de midden als in de noord-variant (drie van vier varianten die getoetst worden), zal de weg dwars over de Vogelenzangse strandvlakte gaan. Voor wat betreft het bos bij Bennebroek merken wij op dat de VVD Bloemendaal wel stoer kan verklaren dat het bos een no go area is, maar dat het niet meer is dan een uiting van politiek opportunisme. Boeijink heeft niets te zeggen over een bos dat in Hillegom ligt, net zo min als over de Mariatunnel in Haarlem. Hij noemt zichzelf terecht een ‘eenvoudig raadslid van de gemeente Bloemendaal’.

 

– See more at: http://www.nietdoorhetbos.nl/vvd-bloemendaal-offert-vogelenzang-op/2145#sthash.ED91chkK.dpuf

Niet door het bos is een initiatief van Stichting Bescherming Erfgoed Zuid - Kennemerland