01mei

Interview gedeputeerden NH en ZH over Duinpolderweg

14:39 |

Hieronder treft u integraal overgenomen van de site van de provincie NH een interview met de gedeputeerden Post en De Bondt, beiden zijn van de VVD. Ons commentaar hierop volgt in een volgend bericht.

Interview Gedeputeerden Post en De Bondt

Artikel

 1. Wat is het specifieke belang van Zuid-Holland voor de aanleg van de weg?

De Bondt: Bewoners en bedrijven in de Bollenstreek ervaren op dit moment al de nodige problemen met verkeer dat vastloopt  in de kernen en rond de bruggen, overlast door zwaar vrachtverkeer en uitstoot van gassen. De Duinpolderweg biedt de mogelijkheid om het doorgaande verkeer dat nu door de dorpskernen in de Bollenstreek rijdt en zich over een paar bruggen over de Ringvaart moet wringen, op een andere manier door het gebied te leiden. De leefbaarheid en bereikbaarheid van  kernen als Hillegom en Lisse zullen daardoor verbeteren. Daarnaast zorgt de Duinpolderweg voor een goede ontsluiting en bereikbaarheid van de Greenport Duin- en Bollenstreek, van essentieel belang voor deze belangrijke economische drager in dit gebied.

2. Waarom wil de provincie Noord-Holland deze weg aanleggen?

Post: Er zijn nu al behoorlijke verkeersproblemen omdat het verkeersaanbod niet meer past  bij het huidige wegennet. Op basis van onderzoek bleek in 2008 al dat er een groot aantal knelpunten voor de bereikbaarheid in het gebied zijn. Dit leidde tot zeven hoofdopgaven die worden opgelost. De lokale bruggen over de Ringvaart zijn niet gebouwd voor dit intensieve verkeer en het autoverkeer moet zich door Hillegom, Bloemendaal, Vogelenzang, Bennebroek, Heemstede, Zwaanshoek en Beinsdorp heen persen. We willen dit verkeer daar wegtrekken en bundelen op een weg die daar voor bedoeld is. Daarnaast is er een nieuwe aansluiting van de A4 op de Bennebroekerweg klaar, ook dat verkeer moet goed afgewikkeld worden. Tot slot in de Duin- en Bollenstreek, Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer is uitbreiding van woningen en recreatie en bedrijventerreinen voorzien. Die ontwikkeling is er nu op bijvoorbeeld het Tudorpark al, maar ook toekomstige uitbreidingen moeten worden gefaciliteerd. Dat is essentieel voor de ruimtelijk-economische ontwikkeling van de regio.

3. Op basis van de grensstreekstudie is in 2008 afgesproken dat er een drietal samenhangende ontwikkelingen in gang gezet zouden worden. De aanleg van HOV verbinding voor de Bollenstreek, de aanleg van een nieuwe weg en maatregelen om de verkeersveiligheid en leefbaarheid in het gebied te verbeteren. Is die samenhang nog steeds actueel?

Deze ontwikkelingen gaan inderdaad hand in hand en vragen om een zorgvuldige afweging. Het is belangrijk dat mensen in de regio zich gemakkelijk en veilig kunnen verplaatsen met de auto of met het openbaar vervoer. Het is ook belangrijk dat vervoerders snel hun producten van A naar B kunnen transporteren. Tegelijkertijd moet de leefomgeving prettig en aantrekkelijk blijven. Om die reden leggen we de Duinpolderweg buiten de dorpskernen. Zo verbeteren we de verkeersveiligheid en het leefklimaat. Zware vrachtwagens hoeven niet meer door dorpsstraten en over bruggen. En we investeren in hoogwaardig openbaar vervoer. Comfortabele en snelle busverbindingen die in hoge frequentie rijden en aansluiten op het R-net. Vorige maand is voor de nieuwe R-net buslijn tussen Noordwijk-Schiphol een Samenwerkingsovereenkomst ondertekend met de betrokken gemeenten in Zuid-Holland en zijn er afspraken gemaakt met provincie Noord-Holland en Stadsregio Amsterdam over de verbinding hiervan met het netwerk in Noord-Holland. Zo werken we aan één OV-netwerk in de Randstad van bussen, trams, treinen en metro’s.

 

Niet door het bos is een initiatief van Stichting Bescherming Erfgoed Zuid - Kennemerland