19nov

Is Pas een Uitweg of Trukendoos?

21:11 |

Van onze achterban ontvangen wij regelmatig extra uitleg. Vandaag gaan we iets nader in op het programma PAS, de stikstof depositie in de duinen en het belang daarvan voor de aanleg van de Duinpolderweg.

De provincie NH en het projectteam Duinpolderweg gaan dus tot het uiterste om de DPW te kunnen verbinden met de N206. Dat bleek onlangs weer uit een artikel in het Haarlems Dagblad dat wij hier weer plaatsen voor de helderheid. De provincie krijgt bij de plannen voor deze snelweg hulp van de op 1 juli ingevoerde PAS ( =programmatische aanpak stikstof) waarbij het vooral gaat om het toekennen van vergunningen aan bedrijven en activiteiten waarbij een extra stikstofuitstoot wordt verwacht.FullSizeRender

 

De huidige emissie is 128 miljoen kilo/jaar. De verwachting is een landelijke emissiereductie in 2030 van 10 miljoen kilo. Er is echter een reductie van 30 tot 55 miljoen kilo nodig om tot een duurzaam depositieniveau te komen, zoals opgenomen in het NMP4. Dat is een reductie van 23 tot 43%, terwijl de (ontwerp) PAS slechts een reductie van 10% ambieert. Het ambitieniveau zal toch echt een stuk hoger moeten, willen we als land serieus werk maken van het behoud en de versterking van onze Natura2000-gebieden. Nederland hangt in Europa vrijwel onderaan waar het gaat om het behalen van instandhoudingdoelstellingen van Natura2000 – gebieden. Als er dan wordt verwezen naar invoerfouten en een rekenmodel, dan is dat niet iets dat vertrouwen in de overheid oproept, integendeel. Dit is de zoveelste keer dat er met uitkomsten wordt gegoocheld. Het doel heiligt de middelen en de middelen heiligen het doel. Dat is de werkwijze en het bevalt ons helemaal niets.

Hieronder nog meer informatie.

http://www.haarlemsdagblad.nl/regionaal/metropool/article27366728.ece/Akkoord-over-aanpak-stikstof-bij-natuurgebieden

De provincies hebben gisteren ingestemd met de landelijke stikstofaanpak. Door deze aanpak moet de achteruitgang van stikstofgevoelige natuur worden voorkomen en krijgen bedrijven rond de zogenoemde Natura 2000-gebieden weer meer mogelijkheden om uit te breiden.

Niet door het bos is een initiatief van Stichting Bescherming Erfgoed Zuid - Kennemerland