29jun

N207 in beeld? Inlopen op 9 juli as

20:33 |

De N207 wordt verbreed, zoals u weet. Vreemd genoeg blijft het laatste stukje tot aan deN208 smal. Een flessenhals dus. Veel mensen vragen zich intussen af waarom de N207 niet wordt doorgetrokken richting de N206. Wilt u het weten? Dan kunt u naar de inloopbijeenkomst. Zie hieronder. Opvallend is dat de beide provincies vertegenwoordigd zijn, dwz zowel bij de werkzaamheden aan de N207 als bij het project Duinpolderweg.

N207 en N208: informatiebijeenkomst 9 juli

23 juni 2014 – De provincie Zuid-Holland houdt op woensdag 9 juli 2014 een informatiebijeenkomst over de geplande werkzaamheden aan de N208 en N207. Het gaat om het weggedeelte van de N208 tussen het Tuincentrum Overvecht in Lisse tot aan de gemeente Hillegom, inclusief de kruising van de Leidsestraat/Leimuiderweg. Ook het weggedeelte van de N207/Leimuiderweg wordt aangepakt vanaf de kruising met de Leidsestraat tot aan de Elsbroekerbrug over de Haarlemmerringvaart.

Programma

Tijdens de bijeenkomst krijgt u de globale planning van de werkzaamheden te zien. Medewerkers van de provincie Zuid-Holland zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden. Ook de provincie Noord-Holland is vertegenwoordigd om vragen te beantwoorden over de werkzaamheden die zij uitvoeren aan de N207, op het deel tussen de N208 en de Getsewoudweg. Bovendien kunt u uw suggesties met ons delen om de uitvoering van de werkzaamheden voor iedereen zo optimaal mogelijk te laten verlopen.

Locatie

De informatiebijeenkomst is in Hotel Restaurant ‘De Nachtegaal’, Heereweg 10 in Lisse. U kunt binnen lopen tussen 19.00 en 21.00 uur. De bijeenkomst heeft een informeel karakter zonder vast programma. U hoeft zich dan ook niet vooraf aan te melden.

Werkzaamheden

De provincie Zuid-Holland werkt samen met de gemeenten en de provincie Noord-Holland aan de bereikbaarheid en veiligheid in de Duin- en Bollenstreek. De provincie voert daarom onderhoudswerkzaamheden uit aan het asfalt, de fiets- en voetpaden, de verlichting en verschillende bruggen. Ook wordt gewerkt aan de rotondes, vooral de Westelijke Randweg/Heereweg. Verder vervangt de provincie het houten scherm op de aardenwal langs de Westelijke Randweg rond Lisse door een kunststof scherm en komt er een extra rijstrook voor linksaf op de kruising N207/Leimuiderweg.

De werkzaamheden aan de hoofdrijbaan van de N208 vinden naar verwachting grotendeels plaats in 2 weekenden in oktober 2014 en die aan de N207 in 3 weekenden in het voorjaar van 2015. De overige werkzaamheden worden overdag en/of ’s nachts op doordeweekse dagen uitgevoerd.

 

Niet door het bos is een initiatief van Stichting Bescherming Erfgoed Zuid - Kennemerland