14feb

Ontwikkelingen tot 2050

11:30 |

http://www.haarlemsdagblad.nl/regionaal/metropool/article26753993.ece/Reanimatie-spoorlijn-Haarlem-Uitgeest-nodig

Op 13 februari jl een volledige pagina in het Haarlems Dagblad over de ontwikkeling van stations, bouwen van woningen en wegen van en naar stations, tussen Velsen en Hillegom. De aanzet tot grootschalige woningbouw, waarbij onze streek deel zal gaan uitmaken van de Metropoolregio Amsterdam. Vanuit die regio komt ook de vraag naar onderzoek naar de aanleg van de Duinpolderweg. Deze weg komt langs onze kernen en gaat dan door richting Hoofddorp/A4. Als een van de redenen om de weg aan te leggen is door bestuurders genoemd het plan om de Westflank van de Haarlemmermeer te bebouwen. Maar onze vraag op deze uitleg was altijd: wat heeft de woningbouw ten oosten van de Ringvaart te maken met Zuid-Kennemerland of met Hillegom en de Zilk? Daarop hebben wij nooit een concreet antwoord gekregen. Het lijkt er nu op dat de plannen tot 2050 veel meer inhouden dan ons tot nu toe is verteld. De Duinpolderweg gaat niet over de ontlasting van het doorgaand verkeer door onze dorpskernen, maar over de intentie om grootschalige woningbouw te plegen en dan vooral in de buurt van stations. Het station Hillegom wordt in het artikel niet genoemd, wat wel merkwaardig is. Wel komt het station Vogelenzang in beeld als ‘ontwikkel’ station. Zo ver is het natuurlijk nog lang niet, maar het grote verhaal achter deze Duinpolderweg komt steeds beter in beeld. Dit verhaal hangt ook samen met de Rijnlandroute in het zuiden. De A4-Rijnlandroute-N206-N205-A4 as wordt straks een grote verkeersader door een dicht(er) bebouwd gebied. Dit is duidelijk een andere presentatie van de door bestuurders gewenste werkelijkheid dan wat ons tot nu toe is voorgehouden. Rest de vraag waarom de bestuurders heel andere redenen opgeven en ons niet gewoon vertellen waar ze mee bezig zijn.

Niet door het bos is een initiatief van Stichting Bescherming Erfgoed Zuid - Kennemerland