06jul

Op de koffie in de Haarlemmermeer

16:38 |

Dubbeldorpen en parels De bestuurders van gemeenten ten westen van de Ringvaart zijn op de koffie uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek in de Haarlemmermeer. Nuttig, als de wethouders van Hillegom en Bloemendaal die gelegenheid meteen aangrijpen om aan te geven dat zij de Duinpolderweg niet zien zitten. Vooral belangrijk om de banden met Hillegom stevig aan te halen. Deze beide grondgebonden gemeenten kunnen het beste samen optrekken tegen de Haarlemmermeer. Want afgelopen donderdag werd wel duidelijk dat wethouder Reneman het helemaal ziet zitten met deze weg. Wat hem betreft staan nut en noodzaak van de Duinpolderweg zowel op lokaal, regionaal als ook op nationaal niveau vast.

Wethouder Reneman zei nog iets anders dat heel interessant is: hij bevestigde dat het doortrekken van de N207 naar de N206 wel degelijk in het vervolgonderzoek wordt betrokken. Dit in reactie op vragen die door Groen Links Haarlemmermeer aan de wethouder werden gesteld. Hoewel de wethouder daarover stellig was, zijn wij benieuwd of het ook daadwerkelijk zo is. De wethouder zal het toch niet uit zijn duim zuigen? Toch raden wij de raadsleden van alle betrokken gemeenten aan om vragen te stellen aan de betrokken wethouder van verkeer over deze variant (=N207-N206). Want tot nu toe zien we daar in de plaatjes die de provincie NH ons schetst, niets terug.

Niet door het bos is een initiatief van Stichting Bescherming Erfgoed Zuid - Kennemerland