30jan

Ophef over de spoorvariant

19:44 |

spoorvariant Zoals u misschien weet, heeft de provincie een zesde variant geintroduceerd. Wij tonen u hier het kaartje waarop alle varianten en combinaties daarvan worden weergegeven. De paarse lijn is de spoorvariant. Deze ‘oplossing’ zou verband houden met de stikstofdispositie. Nu is het bijzonder te noemen dat al in februari 2011 was besloten dat de Duinpolderweg, toen de NOG geheten, vanaf de Zilk zou worden doorgetrokken, dwars door het bos van de Geestgronden, vlak langs de woningen van Bennebroek richting de Ringvaart om daarna aan te haken op de Nieuwe Bennebroekerweg. Toen, dat is nu 4 jaar geleden, werd er gezegd: dit is de oplossing, de tijd van kiezen is voorbij. Of woorden van gelijke strekking. In de daaropvolgende 4 jaar zijn er heel wat variaties op dit thema bedacht, allemaal in een bandbreedte van pakweg 500 meter. Een nauwe corridor, zogezegd. Nu komt dus die spoorvariant tevoorschijn en je vraagt je zo langzamerhand af: hoe veel gekker kunnen ze het nog bedenken bij de Provincie NH? Want u ziet waarschijnlijk net als wij dat deze spoorvariant bij Vogelenzang al direct een probleem oplevert ter hoogte van de Margrietenlaan. Het verkeer gaat dus straks dwars door Vogelenzang richting de Margrietenlaan om daar de ‘snelweg’ op te rijden. Dan zal het wel lekker rustig worden in Vogelenzang. Nee dus. Voor de inwoners van Vogelenzang is het extra zuur, want daar wonen mensen die hopen dat de Duinpolderweg een vermindering van de verkeersdruk zal opleveren op de Vogelenzangseweg. Wie gaat deze inwoners hierover informeren? Heeft de gemeente Bloemendaal dat al gedaan? Is er al een brief huis aan huis bezorgd met achtergrondinformatie?

Niet door het bos is een initiatief van Stichting Bescherming Erfgoed Zuid - Kennemerland