18feb

Oproep van platform NOG

16:24 |

Notitie Stand van Zaken Duinpolderweg tbv raads- en statenleden

Hieronder geven wij u de oproep van het platform NOG (Noordelijke Ontsluiting Greenport) mee. Dit platform vertegenwoordigt een groot aantal inwoners uit de regio (Zuid-Kennemerland en de Bollenstreek Noord). De oproep is verstuurd nav de notitie die u kunt lezen door op de link te klikken hierboven.  Wellicht ten overvloede geven wij u mee dat verwezen wordt naar de Grensstreekstudie. Het is wel bijzonder dat de provincie naar deze studie verwijst, omdat juist in deze studie ook gekeken is naar het doortrekken van de N207 naar de N206 (dat is de weg tussen Hillegom en Lisse richting de A4). Dit alternatief bevindt zich buiten het zoekgebied dat tussen Hillegom en Bennebroek/Vogelenzang in ligt. Verwarrend hoor, al die bouwstenen uit de verschillende rapporten. Cursief gedrukt hieronder de oproep.

Via de link hierbij een bericht van het projectteam Duinpolderweg om onze volksvertegenwoordigers “zoet” te houden en zand in de ogen te strooien in relatie tot de komende gemeenteraadsverkiezingen. Het projectteam is nu al 4 jaar bezig nut en noodzaak van de onzinnige Duinpolderweg aan te tonen.

We moeten onze volksvertegenwoordigers wakker schudden en bij de les houden want er gebeuren nu zaken door bestuurders die echt niet kunnen. Het lijkt in alles op ware minachting voor de burger. Bestuurders roepen “gaat u maar lekker slapen want wij zorgen wel voor u”!!! Vooral VVD bestuurders hebben hier een handje van en vinden mondige burgers alleen maar lastig.

Opvallend is ook de volgzame houding van D66 bestuurders en ook D66 volksvertegenwoordigers die allemaal achter een rapport van de oud Wethouder Verkeer van de Gemeente Haarlem (Peter Schouten), die zich verkeersdeskundige noemt, staan. Hij is ook de persoon die het mobiliteitsplan Kennemerland mede ontwikkeld heeft en hierin een niet uitvoerbare ringweg rond Haarlem heeft opgenomen. De ringstructuur zal nooit uitgevoerd kunnen worden rond Haarlem, alleen al omdat de Randweg nooit zal worden doorgetrokken door Vogelenzang richting de Zilk. Ondertussen gaat onze mooie regio onnodig naar de knoppen door deze plannenmakers.

Dat mogen we niet laten gebeuren. Dus probeer zoveel mogelijk mensen in jullie omgeving te laten stemmen op een partij die tegen de aanleg van de Duinpolderweg is en onze mooie regio wil behouden!

 

Niet door het bos is een initiatief van Stichting Bescherming Erfgoed Zuid - Kennemerland