03jan

Over het aftreden van Ten Hagen

20:28 |

Artikel in krant over Duinpolderweg nekt wethouder Hillegom

Leidsch Dagblad 22-12-2015

Leidsch Dagblad |

HILLEGOM – De Duinpolderweg is omstreden in Hillegom. Als compromis werd in het coalitieakkoord van BBH, VVD, CDA en D66 opgenomen dat voor medewerking nut en noodzaak voor de bereikbaarheid en de economie ’onomstotelijk’ moet worden aangetoond. Momenteel loopt daar onderzoek naar. Dat is ook wat wethouder Ivo ten Hagen in een interview met Haarlems Dagblad heeft benadrukt, zegt hij, maar het is er niet in opgenomen. ,,Dat heb ik echter niet gesignaleerd toen ik de tekst tevoren kreeg toegestuurd.’’

Het artikel in Haarlems Dagblad over de uitlatingen van Ten Hagen gaf veel commotie en tijdens een coalitieoverleg maandag stelden BBH en D66 dat hij niet langer het dossier Duinpolderweg zou kunnen doen. ,,Hij was op dit dossier zijn geloofwaardigheid kwijt’’, oordeelt BBH-fractievoorzitter Frank Evers.

Ook bij de oppositie wekten de uitlatingen veel wrevel. GroenLinks, PvdA en Bloeiend Hillegom waren ’verbaasd en verontwaardigd’ over het interview en stelden maandag kritische vragen aan het college. ,,Dit is een heel gevoelig dossier en daar moet je dus heel zorgvuldig mee omgaan’’, aldus GroenLinkser Dick van Egmond.

Geen keuze

Ten Hagens eigen VVD was ’minder blij’ met de uitlatingen, zegt fractievoorzitter Aleid Ringelberg. Hij had zich moeten houden aan het coalitieakkoord ’waar helder in staat hoe we er in staan’.

Volgens haar was bij maandagavond afgesproken om verder te praten. Volgens Ten Hagen gaf hij al voor het coalitieoverleg aan dat hij zou opstappen als hij van het dossier Duinpolderweg afgehaald zou worden.

Toen BBH en D66 daar toch toe besloten, had hij geen keuze meer, vindt hij. ,,Dan zou ik niet meer geloofwaardig kunnen functioneren.’’ Hij zegt ’met bedroefd hart’ te vertrekken. ,,Hillegom is een fantastische gemeente om in te werken. Er ligt hier veel werk en dat heb ik altijd met volle overtuiging gedaan.’’

Kritiek

Alle partijen benadrukken dat de VVD-wethouder voor hen niet had hoeven opstappen. Wel was er de afgelopen tijd in de wandelgangen toenemende kritiek op zijn stijl van besturen te horen. Van Egmond vat die samen als ’eigenwijs optreden. Die bestuursstijl past niet helemaal binnen de bestuurscultuur in Hillegom.’’

Volgens Ringelberg gaat de VVD in een open procudere op zoek naar een opvolger. Die zal net als de in Boskoop wonende Ten Hagen van buiten Hillegom moeten komen.

 

Niet door het bos is een initiatief van Stichting Bescherming Erfgoed Zuid - Kennemerland