31mei

Parels en nog meer over onzin over ‘dubbeldorpen’

11:55 |

In het artikel (Haarlems Dagblad) hieronder kunt u meer lezen over het standpunt van de gemeente Haarlemmermeer. De nu geplande woningbouw vindt helemaal niet plaats op de zgn Westflank van de Haarlemmermeer. Toch houdt Hoofddorp vast aan de Duinpolderweg. Deze weg is helemaal niet nodig voor de ontwikkeling van woningbouw die is aangegeven op het kaartje dat bij het artikel is gevoegd. Als u kijkt naar de rood gearceerde vlekken op de kaart, dan ziet u dat het gebied waar de Duinpolderweg gepland is, leeg blijft tot 2040. Maar is er dan een andere reden voor de Haarlemmermeer om aan te sturen op de aanleg van deze weg? Is het misschien zo dat de Haarlemmermeer hoopt dat de inwoners in de dorpen ten westen van de Ringvaart, massaal gebruik gaan maken van voorzieningen zoals het nieuwe sportcomplex? Heeft men daar te maken met een exploitatietekort? Of is het zo dat de Haarlemmermeer geld nodig heeft om de Nieuwe Bennebroekerweg te verbreden en anders in te richten, zodat deze beter aansluit op de A4? Het is in ieder geval zo dat de Haarlemmermeer allerlei grootse plannen heeft, zoals de aanleg van Park 21. Dat er dan aan de andere kant van de Ringvaart kostbare natuurgebieden verloren gaan, zoals het bos van de Geestgronden, daar wordt met geen woord over gesproken. Maw: als de Haarlemmermeer er maar op vooruit gaat. Park 21 mag nooit een excuus zijn om de leefbaarheid van de dorpskernen ten westen van de Ringvaart te verstoren. Niettemin wordt in het artikel geconstateerd dat het de Haarlemmermeer te doen is om het verbeteren van de leefbaarheid in de dorpskernen. Heel curieus, want uit alle onderzoeken tot op heden is gebleken dat de Duinpolderweg zal zorgen voor een toename van verkeer door de dorpskernen. Verbeteren van de leefbaarheid? Vergeet het maar.

 

Scan0004Scan0005

Niet door het bos is een initiatief van Stichting Bescherming Erfgoed Zuid - Kennemerland