06apr

Parels voor de zwijnen

11:54 |

Parels aan de Ringvaart – Duinpolderweg; HD, 5-4-2014

Een artikel uit het Haarlems Dagblad van 5 april jl. Meer verkeer door Zuid-Kennemerland wordt als parels verkocht door de man met twee petten op: Cees Loggen. Hij is zowel fractievoorzitter van de VVD statenfractie prov Noord-Holland, als wethouder van de gemeente Haarlemmermeer. Kan het nog gekker?

Want volgens deze wethouder en collega van gedeputeerde Post, heb je natuurlijk een Duinpolderweg nodig en om van Lisserbroek naar Lisse of van Beinsdorp naar Hillegom of van de Cruquius naar Heemstede te rijden. Burgers zijn zo dom dat ze liever niet de kortste en snelste weg nemen maar een omweg, nl de Duinpolderweg.  Deze verkooppraatjes zijn storend: elke vorm van logica ontbreekt. Hier is sprake van een doelredenering. Bovendien wordt ons belastinggeld op een schandalige wijze verspild en daar komt nog bij dat de gelden die apart zijn gezet voor nieuwbouw op de Westflank schaamteloos worden overgeheveld naar de Duinpolderweg. Het stapelen van projecten wijst niet alleen op  verkeerd gebruik van rijksgelden, nl voor een ander doel dan waartoe het bestemd is, het geeft ook aan hoe klein het kringetje is waarbinnen de VVD opereert. Nog altijd is sprake van aanzienlijke machtsposities die bovendien ook nog gecombineerd worden met allerlei andere taken en belangen. Wanneer houdt het een keer op en krijgen we te maken met intelligente bestuurders die niet alleen maar denken aan zichzelf en hun eigen kringen? Wie gaat deze trend nu eindelijk doorbreken? 

Het gebruik van voorzieningen in de Haarlemmermeer slaat nergens op. Hoeveel inwoners gaan er straks Bennebroek en Vogelenzang of Hillegom naar het megalomane Huis van de Sport? Wat is dit voor kletspraat? Is het Huis van de Sport een reden om die weg aan te leggen?

Niet door het bos is een initiatief van Stichting Bescherming Erfgoed Zuid - Kennemerland