26feb

Peter Boeijink, fractievoorzitter VVD Bloemendaal

18:34 |

Weet u nog hoe het allemaal begon? In februari 2011 stond plotseling een bericht in de kranten over de unanieme keuze voor de aanleg van de Duinpolderweg volgens het meest noordelijke traject. Door het bos, langs de kernen Vogelenzang en Bennebroek. Omdat wij hierover behoorlijk ongerust waren, hebben wij direct de grootste partij van Bloemendaal benaderd. Hieronder vindt u kort de weergave van Peter Boeijink, fractievoorzitter van de VVD Bloemendaal. Gelukkig is de partij heel helder. Die weg moet er komen. Dus als u stemt op 19 maart en u bent voor de Duinpolderweg? Dan kunt u met een gerust hart uw stem uitbrengen op de VVD. Dat is dan meteen in lijn met de visie van de VVD van de provincie Noord-Holland, de VVD van de provincie Zuid-Holland, de landelijke VVD, en veel bestuurders in de regio Zuid-Kennemerland en de Bollenstreek, Holland Rijnland. Al deze bestuurders, waarvan heel veel VVD-ers, zijn voor de Duinpolderweg. Unaniem gekozen. U hoeft dus niet bang te zijn dat de ene VVD-er de andere niet is. Alle VVD-ers van hoog tot laag zijn het eens: de Duinpolderweg is een zegen voor de regio, voor ons en voor deze partij.

Kiest u ook?

VVD

Niet door het bos is een initiatief van Stichting Bescherming Erfgoed Zuid - Kennemerland