08okt

Petitie, belangrijk bericht

19:17 |

https://petities.nl/petitions/geen-duinpolderweg?locale=nl

Oosteinderlaan

Vrijdag 7 oktober ontvingen wij de oproep om de petitie Geen Duinpolderweg te ondertekenen. Georganiseerd door 50PLUS.Bent u tegen de aanleg van de Duinpolderweg, dan vragen wij u deze petitie te tekenen. Het kan van belang zijn voor de besluitvorming a.s. woensdag in de Staten van Zuid-Holland.

Het persbericht van 50PLUS Zuid-Holland met bijbehorende petitie ‘Geen Duinpolderweg’ luidt als volgt:
50PLUS Zuid-Holland faliekant tegen aanleg Duinpolderweg en start petitie
“Natuur en leefbaarheid Bollenstreek mogen niet de dupe worden van expansiedrift stadsregio Amsterdam”
De Statenfractie van 50PLUS Zuid-Holland blijft zich met hand en tand verzetten tégen de komst de Duinpolderweg, een nieuwe verbindingsweg tussen de N206 en de A4. De partij is een petitie gestart tegen de komst van de omstreden weg door de Duin- en Bollenstreek.
“Het kan niet zo zijn wij in de Bollenstreek natuur moeten opofferen, omdat de stadsregio Amsterdam wil groeien”, aldus de 50PLUS Statenlid John Struijlaard, die zich verbaast over de voortrekkersrol van de provincie Noord-Holland. “Het grootste gedeelte van dit infrastructuurproject ligt in Zuid-Holland, dan is het vreemd dat Noord-Holland hier ‘in charge’ is. Nog vreemder is dat de stadsregio Amsterdam alle onderzoeken naar de realisatie van de Duinpolderweg heeft betaald en bovendien een terugbetalingsverplichting bij de provincie Noord-Holland heeft afgedwongen. Gelden hier nu de belangenvan de stadsregio Amsterdam of van de Duin- en Bollenstreek?”
Geen bollenstad; doorstroming verkeer oplossen met lokale maatregelen
50PLUS is van mening dat nut en noodzaak voor de aanleg van de Duinpolderweg voor de Bollenstreek volledig ontbreekt.
Struijlaard: “De Duinpolderweg zal juist een aanzuigende werking hebben, waardoor de verkeersdrukte in de dorpskernen van Bennebroek, Vogelenzang, Hillegom, De Zilk en Heemstede alleen maar zal toenemen. Bovendien maakt de Duinpolderweg letterlijk de weg vrij voor ‘Bollenstad’ oftewel grootschalige woningbouw in de Duin- en Bollenstreek. Dat moeten we niet willen en daarom zet onze partij in op lokale oplossingen voor de lokale problemen zoals die geconstateerd zijn in de Probleemanalyse 2016.”
Petitie 50PLUS is een petitie gestart tegen de Duinpolderweg

https://petities.nl/petitions/geen-duinpolderweg?locale=nl

Niet door het bos is een initiatief van Stichting Bescherming Erfgoed Zuid - Kennemerland