03jan

Platform NOG blijft zich verzetten

20:37 |

Op de eerste plaats wensen wij u allemaal een voorspoedig 2016 toe. We hebben hier een iets ouder bericht (22 december jl) over het verzet van Platform NOG. Wij steunen het Platform in het verzet tegen de weg. Het is duidelijk dat de Duinpolderweg geen enkel probleem oplost, maar wel voor problemen zal gaan zorgen. Het wordt op bepaalde wegen drukker. Logisch, want het verkeer moet zich gaan verplaatsen over langere afstanden om de afslag naar de Duinpolderweg te bereiken en bovendien komt er meer verkeer op de N206 dan nu het geval is. Lijkt ons niet zo moeilijk om dat te bedenken en het is ook al veel vaker gezegd tegen de projectleider en het team dat zich bij de provincie NH bezighoudt met dit project. Het Platform NOG in beeld in het volgende artikel:

Platform blijft zich verzetten tegen komst Duinpolderweg De Hillegommer 22 december 2015

Niet door het bos is een initiatief van Stichting Bescherming Erfgoed Zuid - Kennemerland