18apr

Platform NOG schort deelname Adviesgroep op

20:14 |

Het Platform NOG heeft deelname aan de adviesgroep op. Daarover heeft het Platform NOG een duidelijke brief gestuurd aan de gedeputeerde, mevrouw Post. De adviesgroep is niet representatief samengesteld. Daarbij komt dat sprake is van een zeer hoge werkdruk binnen een veel te kort tijdsbestek. Bovendien is van echt overleg en advies geen sprake als er niet over alternatieven gesproken mag worden. Kortom: dit is een schijnvertoning. Als er aan draagvlak gewerkt moet worden, dan moet er ook echt werk van gemaakt worden. De provincie bakt er helemaal niks van, is ons idee. Dit is een schijnvertoning en dan kun je maar beter de eer aan jezelf houden. Op het moment dat de provincie weer van goede wil is en zegt dat er normaal gesproken en overlegd kan worden, dan kan er natuurlijk altijd weer aangeschoven worden. Maar het begint met vertrouwen. En daar ontbreekt het aan. Enorm triest natuurlijk dat de bestuurders het niet zo nauw nemen met de inbreng van betrokken en deskundige burgers en organisaties. PlatformNOG

PlatformNOG

 

Op de foto ziet u enkele betrokken deelnemers aan het Platform NOG tijdens het inspreken in de Staten van Z-H vorige week.

Niet door het bos is een initiatief van Stichting Bescherming Erfgoed Zuid - Kennemerland