11feb

Politiek: de wereld op zijn kop

16:19 |

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Vergaderingen/Commissie-Grondgebied/2015/10-februari/20:00 Gisterenavond kwam de Duinpolderweg tijdens de commissievergadering grondzaken in Bloemendaal weer aan de orde. Zie punt 8 van de agenda vanaf minuut 11.40 tot minuut 25. Aan het woord diverse raadsleden. Martine Meuleman (Groen Links) vraagt het college stil te staan bij nut en noodzaak en wil een open discussie over het onderwerp. Marielys Roos (Hart voor Bloemendaal) vraagt waarom Bloemendaal geen bezwaar heeft gemaakt tegen de Spoorvariant die als een konijn uit de hoge hoed is getoverd en de zoveelste spaghettisliert is die over het gebied is gelegd door de provincie. Deze variant betekent veel meer verkeer voor de inwoners van Vogelenzang. Verder vraagt zij of de bewoners geinformeerd zijn hierover. De wethouder vindt dat er geen reden is voor een brief aan de bewoners. Dat zorgt voor onrust. Verder zegt hij dat de Spoorvariant voor Hillegom veel meer nadeel oplevert dan voor Bloemendaal. Andre Burger, CDA, vraagt hoe de Stuurgroep vergadering van 30 januari is verlopen. Wethouder Botter antwoordt dat die vergadering niet is doorgegaan. Hij is op 30 januari voor niets verschenen. Mevrouw Post was ziek. Die vergadering vond plaats op 9 februari. Botter vertelt dat er een pas op de plaats wordt gemaakt. Op 27 maart as komt er een stuk. Dat is het moment waarop de raad opnieuw kan discussieren. Volgens de wethouder staan nut en noodzaak al wel vast. Dat zou in het voortraject al zijn aangetoond. …

Nut en noodzaak staan wel voldoende vast (?!)

Volgt u het nog? Welk stuk geproduceerd wordt op 27 maart? Joost mag het weten. Dat is direct na de Provinciale Statenverkiezingen van 18 maart. Handig wel: dan kan mevrouw Post daarna gewoon weer haar gang gaan. Het is ook bijzonder dat de inwoners van Vogelenzang niet worden geinformeerd. Je kunt wel zeggen: je moet deze mensen niet onrustig maken, maar dan zeggen wij op onze beurt: houd dan op met telkens weer een andere variant te presenteren. Alsof dat niet onrustig is. Stikstofdispositie in het duingebied is het excuus. Alsof de gezondheid van de inwoners in Hillegom en Vogelenzang er niet toe doet!

Politiek. De wereld op z’n kop.

Niet door het bos is een initiatief van Stichting Bescherming Erfgoed Zuid - Kennemerland